Rapport från årsstämman i Hexagon 2018

 

Var:  Norra Latin, Stockholm

När:  4 maj 2018

Hur många:  Cirka 150 personer

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmobeslut.

Vad sa VD Ola Rollen:  Han berättade om det starka finansiella resultatet och om att 2017 varit det mest lönsamma året i bolagets historia. Hexagons teknik används till olika typer av simuleringar och beskrev bolaget som väl rustat för en ny digital era.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.

Hur ser Hexagon specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Hexagon planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade Ola Rollén:

Det kommer nya mallar varje år, vi följer vår egen väg. För mer information kan jag rekommendera att ni läser Hållbarhetsredovisningen.  Hexagon sysslar med forskning och har därför en mycket lite påverkan. Det är produkterna som vår forskning möjliggör som kan påverka klimatet positivt. Vi gör vad kan för jorden men man vet egentligen inte vilken roll flyget spelar. Är det en stor  eller en liten påverkan?  Hexagon jobbar med tillverkarna med att ta fram nya motorer , vissa med 40 procent lägre förbrukning.  Tekniken klarar allt. 

Några tweets från @etikkatten:

Lite unikt är också att det faktiskt är en ordförande som är kvinna på denna stämma

Vd berättar att detta är hans 18:e bolagsstämma i . Inte många börs-vd:ar som som överlevt så länge. Kanske har han som katt nio liv?

Vill man följa teknikfrågorna kring kan man med fördel följa som twittra och lägger ut många spännande klipp