Rapport från årsstämma i Investor 2018

Var:  Dansens hus, Stockholm

När: 8 maj 2018

Hur många:  Cirka 400 personer

Vad beslutades:  Vanliga stämmoärenden

Vad sa VD Johan Forsell:  Han menade att 2017 varit ett tufft år för hela industrin med många händelser i omvärlden. Investor har trots detta haft ett bra år finansiellt. Hållbarhet togs upp som viktigt för att Investor ska behålla samhällets förtroende.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.

Hur ser Investor specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Investor planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Johan Forsell:

Investor påverkar mest via bolagen vi äger. Här handlar det om att ta fram innovativa produkter som motverkar klimatproblemet och så vidare. Vi har samlat alla hållbarhetscheferna i våra bolag för att de ska få träffas och utbyta erfarenheter. Vi lägger också ner tid på Investors egna hållbarhetsarbete. Investor har beslutat sig för att ansluta sig till Carbon Disclusure Project, CDP. Vi har inte gjort en egen riskanalys och på grund av CDP så kommer vi inte att hantera TCFD i nuläget. 

Några tweets från @etikkatten:

Ordförande nämner nolltolerans mot sexuella trakasserier Wow,

Att vara en bra ägare är att vara långsiktig och aktivt arbeta med investeringarna så att de blir bättre än sina konkurrenter

Vill man vara framgångsrik på sikt måste hållbarhet genomsyra verksamheten, man klimatkompenserar sina utsläpp, har utbytesträffar för investeringsbolagen etc

Ytterligare en hållbarhetsfråga med fokus på hållbarhet, vd säger att de skapar en möjlighet för att investeringsbolagens hållbarhetschefer får träffas och utbyta erfarenheter