Rapport från årsstämma i Betsson 2018

Var:  Haymarket, Stockholm

När:  15 maj 2018

Hur många:  Cirka 50 personer

Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöter valdes in och vd avgick som ledamot i styrelsen.

Vad sa VD Pontus Lindwall:  

Vad frågade Folksam:

Spelbranschen är en speciell bransch, eftersom kunderna riskerar att utveckla allvarliga missbruksproblem – med svåra konsekvenser för individen och dess närhet. Särskilt problematiskt riskerar användandet av lojalitets- och bonusprogram till kunderna att vara, eftersom det kan leda till ökade risker för missbruk och att kunderna spelar för mer pengar än de tänkt.

Hur arbetar Betsson med frågor om hållbart spelande generellt, och med bonus- och lojalitetsprogram till kunder specifikt – och ser ni några problem med att ha bonus- och lojalitetsprogram till era kunder?

Vad svarade VD Pontus Lindwall:

Bonusar och rabatter finns i alla branscher och det uppfattas som positivt  av kunderna. Betsson har dock inget lojalitetsprogram för närvarande. Viktigast för oss är att skilja agnarna från vetet och att göra kunderna medvetna om risker. Vi ger dem verktyg för att kontrollera sitt spelande.

Vi tittar också på hur vårt spelaransvar  står sig gentemot konkurrenterna och vi anser att vi ligger mycket bra till.  Vi ska vara i toppen beträffande spelaransvar. Kostnaden är en nödvändighet och vi menar att intäkterna på sikt kommer att överstiga kostnaderna.

Med den nya regleringen kommer det att bli en uppstädning plus och detta kommer att påverka marknadsandelarna positivt. Lagen ger en bra lönsamhet på sikt

Några tweets från @etikkatten:

inleder med sitt arbete mot spelberoende Rätt prioriterat

Valberedningens ordförande säger sig vara glad åt att lyckats anställa ett antal kvinnor under året men medger något skamset att de inte lyckats nominera en enda kvinna till styrelsen

Frågor om vinster och vad s arbete med spelaransvar kostar -lönar det sig? Ja, svarar vd på sikt är det en nödvändighet