Rapport från årsstämma i Tele2 2018

Var: Rival, Stockholm

När: Måndag 21 maj

Hur många: Cirka 219 deltagare på plats

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden – men även i tele2 bytte man styrelseordförande

Vad sa (avgående) ordförande Mike Parton: 2017 har varit ett bra år för Tele2, där man bland annat lyckades nå en affär för verksamheten Nederländerna. Mike Parton berättade att han är stolt över de strategiska valen styrelsen har gjort genom åren, och sa att kassaflödet till aktieägarna kommer vara bättre genom den föreslagna sammanslagningen med ComHem än vad respektive bolag kan erbjuda på egen hand.

Styrelsen har hållit 21 möten, däribland strategidagar i New York, och man har bland annat diskuterat hållbarhetsfrågor såsom antikorruption och integritetsfrågor.

Vad sa VD Allison Kirkby: VD Allison Kirkby berättade att hon på förra årsstämman lovade att Tele2 skulle vara “agile” och “fearless” – vilket hon tycker att bolaget är. Man har det näst bästa nätverket i Sverige och datakonsumtionen har vuxit med 60 procent på ett år – utan högre kostnader för Tele2. Dessutom går integrationen av förvärvet från TDC bra, och man levererade synergier före plan.

Tele2 arbetar aktivt mot barnpornografi och tar bort och blockerar sådana bilder.

När det gäller affären i Nederländerna får den sammanslagna verksamheten bättre möjligheter att utmana det nuvarande duopolet, och snabbar på möjligheterna för Tele2 att få tillbaka kapital som satsats i Nederländerna.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.

Det är positivt att hållbarhet generellt är viktigt för Tele2, vilket man kan läsa om i er hållbarhetsrapport, och att man bland annat identifierat miljön som ett prioriterat område. Men hur ser Tele2 specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Tele2 planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Allison Kikrby:

Klimat är en av fem punkter i Tele2:s strategi. Man konsumerar i dagsläget mycket energi – därför vill man vara mer effektiva i sina nät.

En konkret åtgärd Tele2 gjort är att man, som enda svenska operatör, har gått med i initiativet SooGreen som arbetar med en att få till en grönare telekombransch.  Man har också börjat titta på vilka effekter Tele2 skulle drabbas av om koldioxid börjar prissättas i enlighet med Sternrapporten, som dock i dagsläget inte har implementerats.

När det gäller TCFD tycker Tele2 att den inte ger någon extra information mot vad Tele2 i dagsläget redan rapporterar.

Några tweets från @etikkatten:

Inte bara frågestund – även sångstund! En aktieägare brister ut i sång efter att hen ställt fråga rörande mystiskt telefonnummer. Kanske stämman kan livestreamas nästa år om man vill ha intressant innehåll till tv-tjänsten – för här händer det grejer! #tele2

#tele2 har en bevisad förmåga att förnya sig själv, säger den föreslagna styrelseordföranden Georgi Ganev

“Corporate sustainability is not a nice to have, it is a must have”, säger vd i #tele2