Rapport från årsstämma i MTG 2018

Var: Rival, Stockholm

När: tisdag 22 maj

Hur många: ca 100 personer, 75% av rösterna var representerade.

Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor med bland annat utökad styrelse från 6 till 7 personer.

Vad sa ordförande David Chance:
talade om året som gått,och hur styrelsen har träffats vilket varit mer än vanligt. Är mycket stolt över det resultatet för 2017 och att hållbarhet är kärnan i allt MTG gör.

Vad sa vd Jørgen Madsen Lindemann:

Höll ett relativt långt anförande. Förutom resultatet berättade vd om företagets kultur som han är mycket stolt över. MTG blev inkluderad 2017 i Dow Jones Sustainability World Index. Nämde i anförandet att de tagit till sig Folksams fråga från förra året och har nu med hållbarhetsparametrar i belöningsprogrammet.
Konsumtionen av videounderhållning ökar kraftigt och både Viafree och Viaplay växer så det knakar. Mycket tid ägnades även om uppdelningen av MTG i två separata noterade bolag;  MTG och Nordic Entertainment Group.  Anders Jensen, Vd för Nordic Entertainment Group hade sedan ett eget anförande som avslutades med att företaget ska vara en modern arbetsgivare men modern arbetsplats med de mest kompetenta medarbetarna.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att hållbarhet är viktigt för MTG, vilket man kan läsa om i er hållbarhetsrapport, och att man bland annat identifierat miljön som ett prioriterat område. Men hur ser MTG specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om MTG planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vd Jørgen Madsen Lindemann svarade:

att mijöpåverkan är något bolaget fokuserar på men gällande klimatförändringar så är svaret nej på båda frågorna. När det gäller energianvändning är det något MTG fokuserar mycket på hur deras beteende påverkar miljön. Bolaget har krissystem vid förändringar som är extrema om som kan påverka verksamheten. Nästa analys görs 2018 och MTG tycker det ska bli spännande att se om denna fråga kommer upp vid intressentdialoger.

Övriga frågor:

Aktiespararna undrar vilka de tre knivigaste aspekterna är av nordic entertainment group och hade även frågor om avskrivningar.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Styrelsens ordförande inleder med att han är mycket stolt över 2017 som var ett av de bästa året för MTG #mtg
Hållbarhet är kärnan i allt vi gör #mtg
MTG inkluderad 2017 i Dow Jones Sustainability World Index #mtg
Konsumtionen av videounderhållning ökade med 11% timmar per vecka #mtg
Viafree växer så det knakar, 3 miljoner appar nedladdade. #mtg
Vd väldigt positiv för framtiden och avslutar härmed sitt anförande #mtg