Rapport från årsstämma i Kindred 2018

Var: Moderna Museet

När: Tisdag 15 maj 2018

Närvarande:

Vad beslutades: Bland annat styrelseval, beslut om utdelning och riktlinjer för ersättning.

Vad sa VD i sitt anförande: Henrik Tjärnström inledde med att berätta att 2017 har varit ett bra år för bolaget. Kindred består numera av 11 varumärken, varav åtta har förvärvats och tre vuxit fram organiskt. Kindred har gått från att vara ett “Dotcom”-bolag, till att bli ett “dot country”-bolag, vilket lett till att man har ökade kostnader för lokala spelskatter. Kindred har de senaste åren lagt ner mycket fokus på utvecklingsarbete inför fotbolls VM i juni, och VD kunde glädjande meddela att allt har blivit klart i tid.

Vad frågade Folksam:

Spelbranschen är en speciell bransch, eftersom kunderna riskerar att utveckla allvarliga missbruksproblem – med svåra konsekvenser för individen och dess närhet. Särskilt problematiskt riskerar användandet av lojalitets- och bonusprogram till kunderna att vara, eftersom det kan leda till ökade risker för missbruk och att kunderna spelar för mer pengar än de tänkt. För att ett spelbolag ska kunna platsa som investering krävs att ni kan visa att ni faktiskt kan hantera dessa risker.

 Hur arbetar Kindred med frågor om hållbart spelande generellt, och med bonus- och lojalitetsprogram till kunder specifikt – och ser ni några problem med att ha bonus- och lojalitetsprogram till era kunder?

Vad svarade Henrik Tjärnström:

Kindred arbetar målmedvetet med frågor kring spelansvar. Det finns ett tydligt affärsvärde med hållbart spel, och Kindred strävar efter en livslång relation till sina kunder. Bonus- och lojalitetsprogram är viktigt för bolaget, precis som det är för andra branscher, men Kindred arbetar med att ha bonus- och lojalitetsprogram med måtta. Man vill leda med exempel, och arbetar mycket genom den svenska branschorganisationen.

Kindred tror på transparens och tydlighet mot sina kunder – när de kommer med erbjudanden är de noga med att förklara vad exempelvis omsättningskrav innebär. Det är också viktigt att komma ihåg att 98 procent av kunderna spelar för att det är roligt, men de två procenten som har problem bryr man sig mycket om.

Kindred har ESG-betyg AAA av MSCI, och det skulle man inte ha om man inte tog frågan om spelansvar på allvar.

Övriga frågor:

En aktieägare undrade om Kindred hade problem med matchfixning; VD förklarade att man arbetar nära leverantören av sportspel för att identifiera mönster som föranleder misstankar – men att det typiskt sett inte är aktörer som Kindred som används för den här typen av ljusskygg verksamhet.

Tweets från @etikkatten:

Hållbarhetsmål ligger med i målen för rörlig lön, berättar ordföranden i ersättningsutskottet #kindred

7 juni ska det röstas om nya svenska spelförslaget i riksdagen. Spännande att se vad som händer! #kindred

Ordföranden i revisionsutskottet berättar om utskottets arbete. Han avslutar med att tacka personalen och bolaget för sina åtta år i styrelsen, och han lämnar nu bolaget. #kindred