Rapport från årstämma i Ahlsell 2018

Var: Vasateatern

När: torsdagen den 3 maj

Närvarande: ca 80 personer

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande:

En stark och stolt kultur. Har lanserat ett omfattande HR arbete för att utveckla trivsel och engagemang bland medarbetare. 2017 hade en stark försäljningsutveckling. Butiksnätverken är något Ahlsell fokuserat på under 2017. Har även investerat i e-handel och är den försäljningskanal som växer snabbast.

Har utmanat sina leverantörer och lanserat ett antal mer hållbara produkter tillsammans med dem. Ett exempel är märksprej som innehöll farliga ämnen där man nu lanserat en hållbar sprej. Fokusområden för hållbar utveckling : hälsa o säkerhet, innovation o samarbete, ansvarsfulla inköp samt minska miljöpåverkan. Har satt upp mål att minska sin koldioxidförbrukning.

25% av försäljningen sker via e-handeln. Ska satsa vidare på att stärka den digitala positionen.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.

Hur ser Ahlsell på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Ahlsell ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?

Vad svarade vd Johan Nilsson:

Vi har ett högt fokus på hållbarhet. Vi har tittat både på risker och möjligheter och i vårt löpande riskarbete inom koncernen så tittar vi på ett stort antal risker där flera utav dessa är hållbarhetsrisker och vi har då också kvantifierat den negativa sidan av de här riskerna. Vi har inte gjort scenario per riskområde men däremot tittat vi på flera olika hållbarhetsrisker. Vi jobbar även med att i projekt titta på möjligheterna med vårt hållbarhetsarbete och inte minst med att utveckla gemensamt med våra leverantörer nya produkter som i sig kan bli en bra verksamhet för Ahlsell. I de fallen kvantifierar vi uppsidan. Vi inte gjort en fullständig finansiell analys av hela vårt hållbarhetsarbete. Vad gäller TCFD så är det ett bra initiativ som  främjar förståelsen och jämförbarheten inom hållbarhetsrapportering. Vi tittar på detta och har ännu inte tagit beslut om vi ska följa men vi utvärderar det.

Övriga frågor:

Swedbank Robur frågade hur nya förvärven bidrar till hållbarhetsmålen.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Bla engagerade medarbetare visas, olika centrallager och att de har en framgångsrik E-handel. Hållbarhet i allt vi gör står stort på skärmen #ahlsell

Totala antalet företrädda röster är 265,828,881 vilket motsvarar 61,9% av antalet röster. #ahlsell

Katt vald som justeringskvinna. Detta gör att ni som bettar på vem som är här kan räkna bort hankatten #ahlsell

Skrev under Global Compact 2017 🙌🏻#ahlsell

Högt på agendan för Ahlsell är förvärv. Avtalade 13 förvärv 2017. #ahlsell

Hög aktivitetsnivå inom nybyggnation av bostäder förväntas successivt dämpas #ahlse