Rapport från årstämma i Securitas 2018

Var: Hilton hotell Slussen

När: onsdagen den 2 maj

Närvarande: ca 250 personer

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande:

Vd, som är nytillträdd, inledde med att berättade om sin bakgrund. 2017 var ett fortsatt bra år för Securitas med Australien som ny marknad. Securitas finns i 55 länder med hela 345 000 medarbetare. Bakom marknadstillväxten ligger fem starka trender; ökad spänning, teknikutvecklingen, beroendet av stabil drift, urbanisering och hållbarhet. Vd nämnde också att Securitas verksamhet bidrar till ett mer hållbart samhälle och att hållbarhet är en integrerad del. har en etikkod som samtliga medarbetare måste ta del av via utbildning.

Har gjort flera förvärv som förstärker företagets teknikkompetens. Visionen är att vara ledande inom intelligent säkerhet.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.

Hur ser Securitas på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Securitas ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?

Vad svarade vd Magnus Ahlqvist:

Den största egentliga påverkan som vi har är de bilar vi har. Det här är ett område som vi mäter kontinuerligt och har satt tydliga mål. Och där vi också har haft en förbättring de senaste fyra till fem åren. Jag är inte medveten om vi har gjort några scenariorelaterade klimatförändringar i sig, men jag hör kommenterarna.

Styrelsens ordförande, Marie Ehrling, tillägger att det finns redovisat i hållbarhetsrapporten vad gäller co2 utsläppen vad gäller antal utsläpp och fordon och hur det förbättras.

Övriga frågor:

Aktiespararna frågade om nya visionen att bli ledande inom tekniklösningar,  hur Securitas upplever efterfrågan på bemannad bevakning i framtiden med tanke på att otryggheten ökar,  om rörelsemarginalen kommer bli högre i framtiden och om den höga personalomsättningen i USA.

Aktieägare, meddelar,som även är anställd att han ej fick ej tillgång till medarbetarundersökningen och att flera andra kollegor inte fick det.

Några tweets från @etikkatten:

2017 var ännu ett rekordår för Securitas #securitas

Leder utvecklingen av säkerhetsbranschen och investerar kontinuerligt i teknik #securitas

Securitas har skrivit på Global Compact. Vill återigen poängtera att hållbarhet er en integrerad del. #securitas

Hållbarhet ser Securitas som en konkurrensfördel #securitas

Har tidigare haft en vision att vara ledande inom säkerhetsstjänster – vilket är uppnått. Nu är visionen att vara ledande inom intelligent säkerhet #securitas

Revisiorn vill börja med att berätta vad de faktiskt gör och passade även på att gratulera för ett framgångsrikt år. #securitas