Rapport från årsstämma i H&M 2018

Var: Erling Perssonsalen, Karolinska Institutet, Solna

När: 8 maj

Närvarande: ca 599 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc.

Vad sa styrelsens ordförande: Stefan Persson berättade att förbättringsmöjligheter, integrering av online och butik är exempel på områden som diskuterats under 2017 års styrelsemöten. Ordförande berättar också att hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, levnadslöner och klimat varit med i de hållbarhetsuppdateringar som skett i styrelsen under året.

Vad sa vd: Karl-Johan Persson inleder med att konstatera att 2017 varit ett tufft år för hela industrin. Klädmarknaden förväntas dock att växa, framförallt i vissa marknader. Teknikutvecklingen har resulterat i högre förväntningar från kunder och online-försäljningen ökar. Minskad kundtrafik i butiker och vissa butiker kommer läggas ner. Att öppna butiker är dock fortfarande lönsamt i vissa marknader, även om onlineförsäljningen ökar mer. Ett nytt konkurrenslandskap beskrivs där stora online-plattformar tar mark och dessa förväntas att växa. En anledning till den svaga utvecklingen är att H&M inte lyckats förändras snabbt nog på vissa områden. 2018 blir ett omställningsår. Nya satsningar i varumärken där ”Arket” är det senaste tillskottet som förväntas öppna i Stockholm under 2018. Det nya varumärket Afound planeras att lanseras under 2018 och beskrivs som en marknadsplats med rabatterade produkter inom mode och livsstil. Fortsatta investeringar kommer också att ske i dataanalys och AI. H&M kommer även att fortsätta expandera online. VD nämner att hållbarhet är integrerat i alla funktioner och i affären.

Vad frågade Folksam: 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Sandvik på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Karl-Johan Persson: 

Vi vill vara en dela av lösningen och har ett ambitiöst mål att bli klimatpositiva i hela vår värdekedja senast år 2040. Detta ska vi nå bland annat genom att fokusera på energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Vi stöttar också tekniska innovationer som kan absorbera växthusgaser, exempelvis genom kolsänkor. Vi gör riskanalyser men kan inte idag kvantifiera dessa i finansiella termer. Det finns inte vedertagna metoder för att räkna på detta. Vi ser positivt på TCFD och transparens redovisning och står bakom det.

Övriga frågor: Aktiespararna frågar bland annat om varför H&M inte använder hållbarhet mer i marknadsföringen, om hur butikerna kommer användas och om problemen med lager och sortimentet. VD svarar att de är stolta över hållbarhetsarbetet men håller med om att de kan kommunicera mer. Rollen av de fysiska butikerna kommer att ändras och H&M arbetar bland annat med att stänga vissa butiker, anpassa ytan och ombyggnationer.

Några tweets från @etikkatten:

Med ”2017 var ett tufft år för hela industrin” inleds stämman i #HM

Annan aktieägare undrar om konkurrenssituationen. Hur många spioner har ni ute? #HM

Nu reflekterar samma aktieägare över kalsongsortimentet och stämmans ordförande meddelar att vi nu närmar oss gränsen för vad stämman kan besluta. Aktieägaren fortsätter.. #HM