Rapport från årsstämma i Intrum 2018

Var: Bolagets lokaler, Nacka

När: 27 april 2018

Närvarande: Inte särskilt många – cirka 30 personer närvarande i lokalen

Vad beslutades: Förutom de vanliga punkterna fattade stämman beslut om namnändring – från Intrum Justitia till endast Intrum

Vad sa styrelsens ordförande: Per E. Larsson pratade om det intensiva styrelsearbetet (styrelsen har hållit 41 möten under 2017!) och att arbetet huvudsakligen fokuserat på sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff. Man har även arbetat aktivt med olika förvärvsfrågor.

Vad sa VD: Mikael Ericson pratade om 2017 som ett bra år för Intrum, men att aktiemarknaden inte riktigt förstått det fullt ut. Man har en ny ledningsgrupp på plats till följd av sammanslagningen och även en ny strategi och nya mål. Självklart var det mycket fokus på integrationen med Lindorff, och det efterföljande försäljningsarbetet efter EU-kommissionens invändningar mot sammanslagningen – men Intrum är nöjda med hur man hanterade processen. På fråga om vad VD lärt sig av sammanslagningsprocessen nämnde Ericson “information och transparens” som de viktigaste punkterna.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

 Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Intrum på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Intrum planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade Mikael Ericson:

Intrum är inte där idag, utan vi har fokuserat mycket på ekonomisk hållbarhet inom ramen för sitt hållbarhetsarbete. Intrum försöker att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom ökad användning av videokonforens. Hållbarhet är en viktig fråga för Intrum, och det finns mycket kvar att göra.

Några tweets från @etikkatten:

“Det är hårt att stå här och prata revision halv fyra en fredag”, säger revisorn i #intrum

VD Mikael Ericsson: “vi har omfinansierat bolaget till mycket fördelaktiga villkor”. #Intrum

Styrelsens ordförande Per Larsson berättar att man haft 41 möten under 2017. Något slags rekord…? #intrum