Rapport från årsstämma i Sandvik 2018

Var: Göransson Arena, Sandviken

När: 27 april

Närvarande: ca 800 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Nyval av revisor i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Vad sa styrelsens ordförande: Johan Molin berättade bland annat att decentraliseringen har genomförts på ett mycket lyckat sätt under året och att Sandvik ska fortsätta att driva innovationer och avyttringar för att fokusera på kärnverksamheten.

Vad sa vd: Björn Rosengren var mycket nöjd över utvecklingen i bolaget under 2017 och inleder – och avslutar med att ”Sandvik står stark”. VD berättar om en rekordstor vinst, tillväxt och rekordhöga vinstmarginaler. Decentraliseringen är slutförd och ansvaret ligger nära kund. VD talar också om ”The Sandvik Way” och beskriver det som ”klistret” som håller gruppen samman. Efterfrågan ser stark ut och VD menar att Sandvik är redo för tillväxt – genom organisk tillväxt, digitalisering och genom förvärv, exempelvis Metrologic Group. VD beskriver att digitaliseringen skapar många intressanta lösningar och att nya affärsmöjligheter finns inom hållbarhetsområdet. VD nämner också att hållbarhet mycket handlar om hur Sandviks produkter kan hjälpa kunderna. Hållbarhet är även viktigt för att attrahera medarbetare. VD berättar att Sandvik är invald på lista över de 100 Världens mest hållbara företag (Global 100) i samband med World Economic Forum i Davos.

Vad frågade Folksam: 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Sandvik på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Björn Rosengren: 

Vi tror att hållbarhet är en affärsstyrka och på produkter som hjälper våra kunder att bli mer hållbara. Ett exempel är satsningen på helt elektriska gruvor. Hållbarhet är ett affärsintresse och vi vill ligga i framkant. Sandvik har en integrerad redovisning där hållbarhetsarbetet redovisas. Det är roligt att vi blivit uppmätkasammad internationellt på listan över de 100 Världens mest hållbara företag. Hållbarhetsrisker är viktiga och vi har en ny process för riskhantering. Klimat är inte en av de mest väsentligaste riskerna men en av de riskerna vi identifierat och hanterar.

Övriga frågor: Aktiespararna frågar bland annat om miljöpåverkan för Sandviks enhet i Sandviken och om digitalisering av stämman. VD hänvisade till redovisning för data rörande hållbarhet och svarar att VDs anförande redan läggs ut på hemsida vilket är ett steg på vägen.

Några tweets från @etikkatten:

Ordet går till VD som inleder med att ”Sandvik står starkt” ”rekordstor vinst” #sandvik

Nu börjar varje bild med ”fantastiskt”. Mycket nöjd VD i #sandvik

Val av nya revisorer och angående avtackning av tidigare säger stämmans ordförande ”Ni såg att det var cellofan runt blommorna till revisorerna. Det är viktigt med transparens när det gäller revisor”. Aktieägarna mycket roade i #sandvik