Rapport från årsstämma i Assa Abloy

Var: Moderna Museet

När: torsdagen den 26 april

Närvarande: ca 150 personer

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande:

Nya vd:n Nico Delvaux berättar om hans första månader på företaget och är imponerad och stolt över Assa Abloy inom många delar. Det kommer ske en enorm förändring i Kina då många flyttar in till storstäderna. Antalet i storstäderna kommer tredubblas och här kommer nya låslösningar behövas.

Vd såg tillbaka på Assa Abloys historia med 23 år av tillväxt. Det har varit ett sstort skifte från mekaniska lås till digitala lås. Några filmer visades om de senaste produkterna och hur de smarta digitala låsen är uppkopplade till mobilen. Har det bästa av två världar både mekinska och digitala lås. Förvärvade August Home, en ledande amerikansk leverantör av smarta digitala lås.

Är mycket stolt och glad över samarbete med Walmart med en låsfuktion till butikerna.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.

Det är positivt att hållbarhet är en viktig del av Assa Abloys affärsmodell. Skulle ni kunna berätta hur Assa Abloy ser på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Assa Abloy ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?

Vad svarade vd Nico Delvaux:

Vd svarade att han bryr sig om sin familjs välmående inför framtiden och vill inte skjuta hållbarhetsproblemen till nästa generation. Som ett svenskt företag vill Assa Abloy vara ledande inom hållbarhet och det finns starka affärsincitament för bolaget att vara det. Genom att ha hållbarhet högre upp på agendan kommer det driva upp tekniken vilket i sin tur leder till att innovation blir mer betydelsefullt. Assa Abloy arbetar med hållbarhet internt i verksamheterna där de till exempel mäter vattenkonsumtionen och har mål att minska vattenkonsumtionen varje år. Samma sak görs för koldioxidutsläpp och användningen av kemikalier. Vattenkonsumtionen minskade förra året med nästan 10 procent. Koldioxidutsläppen minskade med 15 procent de senaste 5 åren.

Vd tror Assa abloy har större inverkan på affärssidan.

Dörröppningslösningar spelar en viktig roll inom hållbarhet för att göra byggnader mer energieffektiva. Vdn gav ett par exempel.  Det första när det gäller lastbilar som levererar varor till affärerna. Personen måste gå ur och öppna dörrarna och då försvinner mycket kyla ut, vilket är slöseri med energi. Assa Abloy hör utvecklat en höghastighetsdörr som sparar mycket energi. Assa Abloy har också utvecklat Abloy Pulse cylinder. Det är ett lås som inte behöver batteri eller elektricitet utan får energin den behöver för att göra jobbet enbart genom att sätta i nyckeln.

Hållbarhetsagendan är en viktig del i hela produktutvecklingen.

Övriga frågor:

Aktiespararna undrade bland annat om konkurrenssituationen – finns det utmanare?

Övrigt:

Avtackning av Johan Molin. Under Johans tid: 177 förvärv, försäljningen ökade med 174%, rörelseresultatet ökade med 203% och börskursen steg med 328%. En video som egentligen var avsedd internt visas där Johan med glimten i ögat tackas av.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Vds anförande är igång #assaabloy och startar de första meningarna på svenska och får applåder.

Fortsätter nu anförandet på engelska och medger att detta var den svåraste delen av hans anförande #assaabloy

Är marknadsledare med stark position #assaabloy

Assa vann 12 utmärkelser vid en mässa nyligen #assaabloy

Har en unik position med både den mekaniska delen och den digitala och kan kombinera de två #assaabloy

Ordförande glömde bort sig för en stund och fortsatte stämman på engelska ☺️