Rapport från årsstämma i NCC 2018

VarGrand Hôtel, Vinterträdgården

När: onsdagen den 11 april

Närvarande: runt 400 aktieägare

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande Tomas Billing:

Styrelsen har haft fler möten än vanligt under de turbulenta året. Träffat ett 50-tal personer inför rekryteringen av ny vd. Ny vd blir Tomas Carlsson som kommer börja den 7 maj. Berättade om NCC Awarness Day  som är en dag då alla medarbetare funderar på hur man ska minska olyckor på arbetsplatsen. Styrelsen är med på flera olika platser. Har haft många nedskrivningar och har därför startat ett nytt projektutskott. Ordförande avslutar med att nämna sin besvikelse över aktiens utveckling.

Vad sa vd Håkan Broman:

Av NCC fyra affärsområden så underpresterade de två största avsevärt. Aktiekursen backade hela 30 procent vilket är sämre än börsen som helhet.

Säkerhet är ett högt prioriterat område med en noll vision. Olycksfallsfrekvensen var 2017 7,5 procent, målet är att 2020 vara nere på 3,5 procent. Årets tema för Awarness Days var daglig säkerhetsgenomgång. Bolaget har sedan tidigare ett visselblåsarsystem som heter Tell Me där man kan vara anonym.

NCC ska minska växthusgaser i egna verksamheten med 50%. NCC återvann 45 procent av bygg- och konstruktionsmaterialet. Film visades om hållbar renovering och även hållbara arbetsplatser.

Ca 13 procent av NCCs anställda är kvinnor och de jobbar på att få in fler. Pepp är ett mentorskapsprogram för kvinnliga ingenjörer.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.

Det är positivt att hållbarhet är en viktig del av NCC:s affärsmodell. I er årsredovisning skriver ni att ni gör riskbedömningar av klimatförändringarnas inverkan på bolaget – Har ni även gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur NCC ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?

Vad svarade vd Håkan Broman:

Vi antog en hållbarhetsmodell som jag beskrev tidigare, 2015. Den innehåller tydliga områden, men det som är viktigast är kanske att den innehåller tydliga målsättningar och att vi mäter och följer upp. Vi är inte riktigt där ännu så att vi mäter enligt den standarden som du nämnde. Vi kan inte kvalitetssäkra all data som krävs för det ännu men vad vi har gjort är att vi mäter och följer upp enligt GRI och har gjort det i snart 10 år. Med den här modellen och den uppföljningen av data så går vi åt det hållet och vi är givetvis öppna för att göra andra analyser på sikt.

Övriga frågor:

Aktiespararna frågar om den stora kassan – överlikviditeten. Vad ska NCC göra med den?

En enskild aktieägarna har frågor kring nedskrivningarna.

En annan aktieägare hade synpunkter på könsfördelningen och undrade även om nollvisionen vad gäller arbetsplatsolyckor.

Synpunkter på att alla i styrelsen inte har innehav i NCC

Övrigt: Nya vd Tomas Carlsson presenterade sig kort och berättare om sina tidigare arbetsplatser.

Några tweets från @etikkatten:

Innovativa stämmodeltagare paxar sina platser med plastpåsar innan smörgås intas. Här gäller det att vara snabb! #ncc

Styrelseordförande påpekar att om stämman känns tråkig kan man titta upp i det nyrenoverade vackra taket #ncc

Tomas Carlsson kommer börja som vd den 7 maj. #ncc

Besviknen över aktiens utveckling avslutar styreslen ordförande med i sitt anförande. #ncc

Säkerhet är ett högt prioriterat område med en noll vision #ncc

Awarness Days tema i år var daglig säkerhetsgenomgång #ncc

I solna är NCC med och utvecklar Järva krog och här kommer även nya huvudkontoret vara. #ncc

Har en hög grad av engagerade medarbetare. Var en av de 10 mest uppskattade arbetsplatserna 2017. #ncc

Vi jobbar på att arbeta med våra arbetsplatsolyckor oavsett hur det ser ut hos konkurrenterna #ncc

Håkan tackas av som tf vd av styrelseordförande. Har varit mer aktiv och handlingskraftig än vad han trodde en chefsjurist kunde vara. #ncc