Rapport från årsstämman i Electrolux 2018

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre

När: torsdagen den 5 april

Närvarande: 351 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

Stämmans ordförande: Eva Hägg

Vad sa ordförande, Ronnie Leten, i sitt inledningsanförande:

Att Electrolux är en ledare inom hållbarhet och har för elfte året i rad utsetts till branschledare i kategorin Household Durables i hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).

Vad sa VD Jonas Samuelson:

Att förbättra lönsamheten har varit bolagets fokus.  Har en trestegsmodell för lönsam tillväxt. Stabilitet och fokus, uthållig lönsamhet och riktad tillväxt. Positiv efterfrågan på samtliga marknader. Konsumenterna får allt mer makt och är mer välinformerad än någonsin och Electrolux måste anpassa sig.  Den digitala omvandlingen är den viktigaste trenden som Electrolux ser.

Hållbarhet nämns som en global trend som påverkar branschen, vilket är en styrka för bolaget. “Vi är väldigt stolta över vår hållbarhetsstrategi”.

Tre beteenden är viktiga för Electrolux som förändringsdrivkrafter, att agera hållbart, skapa bättre upplevelser och ständiga förbättringar.

Vd visade produkter på scenen som en ugn, tvättmaskin med tillhörande app och luftkonditionering som styrs via röststyrning.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.

Hur ser Electrolux på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Jonas Samuelson:

I vårt hållbarhetsarbete är klimatfrågan den absolut viktigaste när det gäller vad vi kan göra för att hjälpa till. Ni känner alla till att vi har vi har ett mål på 50 procents reduktion i vårt koldioxidavtryck från 2005 till 2020. Det är vårt överlägset viktigaste komponent i hållbarhetsarbetet. Vi jobbar med Scienced Based Targets, det vill säga vetenskapligt baserade miljömål  i enlighet med klimatavtalet i Paris som även kallas COP21. Vi gör stora framsteg när det gäller att minska vårat klimatavtryck. Det har erkänts hos ett flertal institutioner som rankar bolagen när det gäller deras klimatarbete, bland annat CDP. Där är vi på deras A lista vilket innebär att vi är bland de bästa 120 företagen i världen när det gäller klimatarbete.  I vårat arbete med CDP så jobbar vi även med kvantifierade klimatrisker och möjligheter. När det gäller TCFD håller vi på att utvärdera deras riktlinjer och vi kommer att fatta ett beslut här under 2018 på  om det är rätt väg för oss. Det är definitivt i den riktningen som vi arbetar och sedan är det frågan om vilka vetenskapligt baserade mål vi ska fokusera på men det ligger i tankens riktning.

Övriga frågor:

Aktiespararna undrade vad bolaget gör för att ta sig in på marknaden i Kina.

Enskild aktieägare  undrar om man i framtiden kan digitalisera bolagsstämman så den blir tillgänglig för fler.

Enskild aktieägare har synpunkter på aktieinnehavet hos ledamöterna som borde vara betydligt större.

Övrigt:

Före stämman serverades förtäring, bland annat fruktsallad, bullar, små smörgåsar och nygjorda små smoothies.

Några tweets från stämman @etikkatten:

Vds anförande kommer att kunna följas via internet #electrolux

Katten föreslagen och godkänd som justeringskvinna #electrolux

Anförande av styrelsens ordförande och bl.a. information kring att vara en ledare inom hållbarhet #electrolux

Stark resultaträkning och en rörelsemarginal på 6,1% #electrolux

Efterfrågan på vitvaror förväntas att växa #electrolux

Ökat behov och krav inom hållbarhet #elektrolux

Nu avtackning av den tidigare revisorn: ”Man ska vara försiktig när man ger presenter till revisorer” säger styrelsens ordförande när han lämnar över blommor. #electrolux

”Vi är väldigt stolta över vår hållbarhetsstrategi” #electrolux

Hur ska det gå med bakningen av pumpabrödet som vd ska tillaga via wifi 😱#electrolux

Fler produkter. Det senaste är röststyrning. Nu pratar VD med en luftkonditionering #electrolux

Och där tar katten första ordet, läs VDs svar på bloggen #electrolux

Valberedningens ordförande tackar Ronnie Leten för sina år i bolaget. ”For Ronnie there is always a better way”. #electrolux