Rapport från årsstämman i Telia 2018

Var: Cirkus, Stockholm

När: Tisdag 10 april

Närvarande: 196 aktieägare på plats

Vad beslutades: Inga konstigheter – vanliga punkter såsom val av styrelse och revisorer, ansvarsfrihet för VD och styrelse och utdelning.

Vad sa Telias ordförande: Marie Ehrling pratade om att Telia är “dunderladdat” för att skapa tillväxt; man vill inte bli något annat – utan man vill bli något mer. Telia modell 2018 är något helt annat än Telia modell 2013, och man är på väg att bli vad man kallar för “a new generation telco”. Uppgörelserna man gjorde med amerikanska DoJ och nederländska myndigheter var kostsamma, men ordföranden poängterade att det är viktigt att påminnas av att det kostar att göra fel. Marie Ehrling höll även ett anförande mot slutet av stämman där hon vädjade till ägarna – kanske särskilt till största ägaren – att tillåta rörliga ersättningar till ledningen, för att man annars riskerar att förlora kompetens och inte ha en incitamentsstruktur som knyter samman aktieägarnas och ledningens intressen.

Vad sa Telias VD: Johan Dennelind inledde med att prata om Telias strategi: man ska ha dom bästa näten, ha tjänster som kompletterar erbjudandet och ha en konkurrenskraftig kostnadsbas. Dennelind tog den finska verksamheten som ett föredöme när det gäller att leverera enligt den fastslagna strategin – bland annat har man köpt sändningsrättigheterna till den finska hockeyligan för att vässa kunderbjudandet och man jobbar även med en smart brevlåda tillsammans med finska Posten. VD pratade också om att det är “en helt annan känsla” i aktien nu, sedan viss verksamhet sålts av.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för stora.

 Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Telia på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om Telia planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Johan Dennelind:

Telia jobbar mycket med klimatfrågorna, och mycket av det man gör framgår av årsredovisningen. Någonting som inte framgår av årsredovisningen är ett samarbete med Ericsson, där man tittar på energikonsumtion och vilka effekter digitaliseringen har. Telia kommer att prata mer om projektet framöver – vissa effekter är uppenbara, exempelvis att det behövs färre resor när möten kan hållas digitalt, men några är inte lika självklara. Det viktiga med projektet är att effekterna kommer vara mätbara.

Telia följer i dagsläget CDP-initiativet angående koldioxidavtryck, men man är nyfikna på TCFD och tycker att det är särskilt intressant när en så pass viktig intressent som Folksam frågar om TCFD.

Övriga frågor och aktieägarförslag: En aktieägare undrade var tillväxten ska komma från i Telia framöver; VD upplyste att det finns en tillväxt idag men att den inte syns då man tappar 1 mdkr årligen i den traditionella verksamheten. I takt med att det stabiliseras, och i takt med att man får ut fler tjänster – och höjer priserna på rätt tjänster – kommer tillväxten att synas.

En annan aktieägare la ett förslag om att Telia ska svara på inkomna brev inom två månader; som kuriosa kan nämnas att bakgrunden till förslaget tyckts vara att Telia misstänktes för att olovligen fällt granar på förslagsställarens tomt. Förslaget röstades ned sedan styrelseordförande Ehrling förklarat att Telia redan svarat på frågorna om den misstänka granincidenten, och att kundtjänst normalt svarar betydligt snabbare än två månader.

Några tweets frrån stämman @etikkatten:

#telia fokuserar mycket på SDG 17 – partnerskap. Intressant!

För den som vill planera i förväg kan katten meddela att stämman 2019 kommer att äga rum 10 april 2019. #telia

Marie Ehrling tror på konsolidering av marknaden – nödvändigt för att kunna genomföra investeringar i infrastruktur. #telia

Trots att balansräkningen är “dunderladdad” är #telia disciplinerade när det gäller framtida förvärv. “Får inte betala överpriser.”

“Hållbarhet är en förutsättning för värdeskapande” #telia