Rapport från årsstämman i ICA Gruppen 2018

Var: Quality Hotel Friends, Solna

När: torsdagen den 12 april

Närvarande: runt 450 aktieägare och gäster

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande Claes-Göran Sylvén:

Inledde stämman med hur omvärlden ser ut och vad Ica har för utmaningar framöver. Har instiftat ett utskott just för hållbarhetsfrågor. Ska lyftas upp närmare styrelsen. “Vi lever i en tid som är föränderlig, inte minst hur digitaliseringen påverkar oss. Vi behöver vara snabbfotade och vara öppna för förändringar.”

Vad sa Vd Per Strömberg :

Mia Odabas var moderator. Vd beskrev den förändringsresa Ica gjort de senaste 5 åren och byggt en företagsstruktur för framtiden. Det var ett fantastiskt år när Ica fyllde 100 år med många events i butikerna.

De fyra viktigaste trenderna är digitalisering, hälsa o hållbarhet, bekvämlighet samt priser.

Det som vd är mest nöjd med 2017 att Ica Gruppen levererat väl i finansiella termer.

700 miljoner har satsas på digitalisering. Otroligt viktigt med en lösning som gör det så enkelt för kunden att handla som möjligt inom alla dimensioner.

Har som mål att vara klimatneutrala 2020. Det går bra. Fokuserar mycket på transporterna, elförbrukning och kyla. Jobbar mycket med att minska plastanvändningen. Nu tar Ica betalt för påsar även på apotek hjärta. Där har plastpåsarna minskat med 40%.

 

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.

Skulle ni kunna berätta hur Ica ser på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Ica ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?

Vad svarade Vd Per Strömberg:

Vi har också sagt att vi ska vara klimatneutrala redan 2020 och som jag sa att vi är väl på väg att leverera mot det . Vi analyserar och tittar regelbundet på konsekvenserna av om miljöpåverkan skulle visa sig bli mer än de här 2 graderna. Vi har olika scenarioanalyser för det, inte minst kopplat till våra mest kritiska råvaror. Där har vi tittat på vad som skulle kunna hända om det blir temperaturhöjning i flera av de odlingsländer vi köper ifrån.Vi har också där det är möjligt tittat på de finansiella riskerna kopplat till detta. När det gäller, TCFD, så vi tycker det är bra att det nu skapas ett standardiserat ramverk som kvantitativt ska kunna följa hållbarhetsfrågorna och att det här möter de intressen vi vet att finanssektorn har. Vi kommer vara mer förberedda att kunna rapportera enligt det här när det blir en vedertagen standard. Vi är väldigt väl rustade på det här området med stort fokus från Ica Gruppen

Övriga frågor:

Aktiespararna har frågor kring den digitala revolutionen och om Baltikum.
Enskild aktieägare har en uppfinning han vill styrelsen ska kika på efter stämman.

Några tweets från @etikkatten:

Har instiftat ett utskott just för hållbarhetsfrågor. Ska lyftas upp närmare styrelsen. #ica

Att bygga en företagsstruktur för framtiden har varit mycket betydelsefull de senaste fem åren. #ica

Trender: digitalisering, hälsa o hållbarhet, bekvämlighet samt priser. #ica

Ica Spara appen är ett första verktyg Ica släpper. #ica

Nu ska man handla via voice – gäller väl främst den unga generationen #ica

Lanserade ett försäkringsbolag för ett år sedan och nu lanserar de en katt- och djurförsäkring. Genom kunddatabasen kan man se vilka kunder som handlar katt- eller hundmat. #ica

Styrelseordförande: Under 2017 hölls 14 styrelsemöten men mängder av frågor. Mest framträdande är hållbarhetsfrågorna, digitaliseringen och självklart tillväxten för framtiden. ica

Styrelsen plöjer, sår och skördar – samtidigt #ica

Härmed är stämman slut – förmodligen rekordsnabb enligt ordförande #ica

Övriga intryck:

En som vanligt folklig stämma. Inte så många sittplatser innan insläppet till stämman vilket många tyckte var jobbigt.