Rapport från årsstämma i Dometic 2018

Bolag: Dometic

Var: Meeting Room, Alströmergatan 20, Stockholm

När: 10 april

Antal närvarande personer: Ca 50

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse.

Vad sa vd: Juan Vargues, som varit vd i 3 månader, berättade om viktiga framsteg i strategin för lönsam tillväxt under året som gick.  Dometics produkter säljs idag i 100 länder och just nu går alla delar inom bolaget bra. Kylboxar står för 8 procent av tillväxten. Genom One Dometic One Dometic vill man skapa en värdegeund, en affärsmodell, ett produktlöfte och ett utseende.
Hållbarhet är en integrerad del av företaget.  Stort fokus ligger särskilt inom fyra områden: produkter, miljö, etik och medarbetarna. Nya generationens kylskåp sparar mycket energi. Har implementerat energiledningssystem ISO 50001 och fem anläggningar är certifierade. Dometic införde 2017 ett globalt visselblåsarprogram, Dometic SpeakUp Line, som är tillgängligt på alla koncernens språk. Koncernledningen består av 33 procent kvinnor  och 22 procent är kvinnor i ledande befattning. Vd gick igenom 6 viktiga strategiska principer för Dometic.
1 Försvara starka positionen inom Rv
2 Expansion i affärsområden utanför Rv o stärka positionen på Aftermarket
3 Värdeskapande förvärv
4 Öka innovationstakten
5 Tydligt processägande o operationell effektivitet
6 Digitalisering

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Dometic på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?

Vad svarade vd Juan Vargues: Vi som företag har ett stort ansvar att driva de här frågorna vidare. Jag tycker själv att vi gör ett bra arbete,  har till exempel reducerat Co2 halten med 14 % de senaste åren. Det betyder inte att vi är nöjda, det finns mer att göra och vi tar detta otroligt seriöst. Vi kommer fortsätta att driva frågan vidare på många områden, både när det gäller våra produkter och när det gäller våra anläggningar. Dessutom har vi etablerat en krishanteringsskommitté. Miljöfrågorna genomsyrar allt vi gör. Sen ställer du fråga om TCFD och vi har inte varit aktiva i frågan, vi kommer att utvärdera den under 2018 och vi återkommer när vi kommit lite längre.

Styrelseordförande, Fredrik Cappelen, tillägger: Vi delar absolut Folksams syn i dessa frågor och det är klart att detta är en skyldighet för oss alla aktiva att försöka jobba med hållbarhetsfrågorna i alla dimensioner och precis som Juan så vill jag understryka att det viktiga för oss i styrelsen är att vi är kommittade att successivt försöka förbättra oss. Detta är en resa, om vi satt här och sa att vi var bra på det här hade vi inte talat sanning, utan vi är på väg och vi har det här som “top of mind” och som Juan säger har vi inrättat ett antal funktioner för detta, vi jobbar med det kontinuerligt. Det här är något som aldrig kommer att ta slut, utan det kommer fortsätta. När vi löst det ena problemet, kommer vi gå på nästa osv. Någonstans är detta ett kontinuerligt arbete som vi måste ta på högsta allvar och som är på styrelsens bord.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade bland annat om vad som hänt sedan det blivit ett fritt bolag.

Övrigt: Produkter visades före stämman och det bjöds på goda (och snygga) bakverk!

Några Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

Vd går igenom kommande strategi för lönsam tillväxt #dometic

One Dometic vill skapa en värdegeund, en affärsmodell, ett produktlöfte och ett utseende. #dometic

Slide-out kitchen och Cool Ice kylboxar har Dometic fått utmärkelser för innovation och design #dometic

Hållbarhet är en integrerad del. Produkter, miljö, etik och medarbetare har de stort fokus på #dometic

Globalt visselblåsarssystem infört. Fick in totalt 5 rapporterade fall 2017. #dometic

22 procent kvinnliga chefer och 33 procent i ledningsgruppen. Kommer öka fokus på detta område. #dometic