Rapport från årsstämma i Ericsson 2018

Var: Stockholm, Kistamässan

När: onsdagen den 28 mars

Närvarande: 549 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc. Leif Johansson avtackades.

Vad sa Ericssons avgående ordförande Leif Johansson: Han pratade om året som gått. Några nya kommittéer har bildats, bland annat en som hanterar tekniska frågor och en som hanterar ex anti-korruption.

Vad sa Ericssons tillträdande ordförande Ronnie Leten: Han sa att han har passion för teknik och därav intresset i Ericsson.

Vad sa VD Börje Ekholm: Han talade i över en halvtimme om alltifrån kundernas utmaningar (operatörerna behöver söka nya intäkter), alla omställningar som gjorts under året med kostnadsbesparingar till de investeringar som gjorts i forskning och utveckling för att Ericsson ska bli bättre än konkurrenterna på att hjälpa sina kunder.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Ericsson på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD: 

Jag håller med om att företag har ett stort ansvar för hela omställningen. Klimatet är en prioriterad fråga för oss och ni hörde hur jag tidigare berättade om sänkta CO2-utsläpp med 50 procent sedan 2011. Vi tror på att vår teknik är än viktigare för klimatmålen för hela samhället då den bidrar med sekundära effekter globalt. Vad gäller risker så ingår klimatriskerna i den generella riskbeskrivningen som finns i hållbarhetsredovisningen. Vi har ökade åtaganden i och med Parisavtalet med Science based targets för egna utsläpp och radioportföljen. TCFD var vi med i när den processen började men fokus har sedan varit på industrier med stor påverkan och därför ingår vi inte längre i det initiativet. Men vi bidrar till flera av de globala målen enligt FN.

Övriga frågor: Många frågor från stämmornas flitigaste frågeställare, bland annat om uppsägningar och mångfald. Därefter någon enstaka fråga om cybersäkerhet.

Några Tweets från stämman @etikkatten:

Filibustern är oxå här idag. Han ser laddad ut på främsta raden. Kattens favorit-stämmoordförande blev dock just vald, så det blir nog ordning och reda här idag i alla fall #ericsson

Revisorn ”håller med Börje om att det varit ett utmanande år”. #ericsson

2017 stärktes compliance-programmet och fokus på anti-korruption. Står på agendan i toppen av företaget mkt oftare. Chef för compliance rapporterar till styrelsen. Fler har rekryterats till området osv #ericsson

Aha bankboksmannen är oxå här! Dock utan något sådant förslag. Han vill istället rätta filibustern o menar att det inte begåtts några fel i #ericsson Stämmans ordf tackar o undrar om några fler vill säga något om att inga fel begåtts i bolaget?

Stämmans ordf påminner nu om att vi befinner oss på #ericssons årsstämma o ev är aktieägaren snart klar m sitt anförande. Först vill han dock hälsa Leten ”welcome to Sweden” o säger åt styrelsen att skicka ut honom i skogen m bössa efter älg för att komma på samma nivå

 

 

/Emilie Westholm