Rapport från årsstämma i Swedbank 2018

Var: Stockholm, Cirkus

När: torsdagen den 22 mars

Närvarande: 454 personer, 1370 aktieägare

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc.

Vad sa Swedbanks ordförande: Lars Idermark inledde med att tala om allt positivt i banken, som lönsamhet, riskhantering osv. Han fortsatte sedan att tala om bankens värderingar som präglas av att ha så många små aktieägare och rötterna hos sparbanksstiftelserna. Samtidigt är Swedbank en global bank, med allt vad det innebär. Ordförande nämnde även att arbetet kring hållbarhet, miljö och jämställdhet hade intensifierats.

Vad sa VD: Birgitte Bonnesen pratade bland annat om de nöjda medarbetarna. 80 procent känner sig stolta över att jobba på banken och många av de nyanställda attraheras av värdegrunden. Stort fokus har även varit på cybersäkerhet.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Swedbank på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar även om Swedbank planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Birgitte Bonnesen:

Hållbarhet är otroligt viktigt för oss och det är en del av vårt DNA. Vi har tillsatt ett TCFD-projekt och satt igång arbetet. Vi har inte kvantifierat riskerna idag men vi kommer att göra det. Vi är på bollen!

Övriga frågor: Det var många aktieägare som ville yttra sig på denna stämma. Frågor om dataintrång, om bankböcker, om bankunion och de nöjda kunderna som enligt en aktieägare inte alls var så nöjda. En aktieägare var på stämman endast för att han var så förbannad över att få sitta och vänta på sin tur i kundtjänst.

Några Tweets från stämman @etikkatten:

Katten var först på talarlistan (fördelen m att ha suttit bredvid stämmans ordf en stund innan det hela började). Varken katten eller andra fick dock gå upp på scenen idag pga ”säkerhetsskäl” #swedbank 

Detta m att utbilda skolelever i privatekonomi är nåt som katten personligen tycker är helt fantastiskt! Så många unga, o gamla för den delen, som i onödan saknar basal kunskap om sin egen ekonomi #swedbank

En aktieägare oroar sig nu över de 20 % som inte är stolta över att jobba på #swedbank ”De kan ju ställa till m mycket!”

Fler frågor från filibustern. ”Utgör den nuvarande amerikanska administrationen en fara för världsekonomin?” Styrelsens ordf säger att det är illavarslande o att vi är beroende av fri handel. Men han tycker inte att han ska fördjupa sig mer än så #swedbank

 

/Emilie Westholm