Rapport från årsstämma i Handelsbanken 2018

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården

När: onsdagen den 21 mars

Närvarande: 650 personer, 1580 aktieägare.

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc.

Vad sa Handelsbankens ordförande: Pär Boman talade kort om styrelsens arbete som innefattat både resor, utvärdering av risker och genomgångar från revisorer, internrevision och annat.

Vad sa VD: Anders Bouvin talade om året som gått och på många sätt om det som vd:ar för den här banken brukar göra. Stolthet över nöjda kunder, över fördelarna med den decentraliserade organisationen, de olika lokalkontoren och det personliga kundbemötandet. Även om digitaliseringen ökar och kundernas besök på kontoren minskar i antal så är de definitivt inte mindre viktiga för kunderna.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Och det blir allt mer tydligt att det kommer behöva bli lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för omfattande.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Handelsbanken på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Handelsbanken skriver i sin hållbarhetsredovisning att ni påbörjat ett arbete med att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD: 

Jag håller med frågeställaren om att det är en av våra största utmaningar och att vi alla måste ändra på hur vi lever. Jag håller också med om att vi som bank har en uppgift i att bidra. Handelsbanken har en tradition av att aldrig vara en belastning för samhället, det är naturligt integrerat i vår affärsvardag. Mer konkret handlar det om att på olika sätt arbeta med hållbarhet. Internt har vi minskat våra CO2-utsläpp med 40 procent sedan 2013. Vi har förändrat kreditgivningen så att mindre går till fossil produktion. En tredjedel av allt kapital vi förvaltar lyder under fossilfri förvaltning och den övriga förvaltningen följer även hållbarhetskrav. Vi satsar även på gröna obligationer.

Vad gäller TCFD så har vi påbörjat arbetet. Det är en nyckelfråga att hitta rätt metod som ger jämförbart och meningsfullt resultat och där finns det idag ingen tydlig standard. Vi har gjort en första genomgång av scenarioanalys som visar att vi ligger bra till både inom vår förvaltning och kreditgivning.

Övriga frågor: Det var full fart på aktieägarna vid denna stämma. En aktieägare hade inte fått sitt förslag om återinförande av bankböcker inskrivet på dagordningen och ville ogiltigförklara stämman. En annan ställde frågor om alltifrån jämställdhetsarbetet till brexit och de låga räntorna.

Några Tweets från stämman @etikkatten:

Ordf är i högform! Berättar om Lunds kristna studentkår som alltid bara haft två frågor på dagorningen. ”Eviga frågor och övriga frågor” Aktieägarna skrattar högt! #shb

Nej, det var visst fel. Vi går inte alls vidare. Den enskilde aktieägaren med bankboksfrågan vill tydligt ha fram att #shb hanterat hans fråga olagligt o att det ska framgå i protokollet. Ny votering

Nu om decentralisering, som alltid när #shb pratar om sin verksamhet. ”Vi är bygdens bank o bakom varje kontor finns hela handelsbanken”, säger vd.

Nu har vi frågeställaren om bankböcker i talarstolen. Han redogör för bankbokens alla fördelar. Om IT-systemet i #shb ”går ner” så vet ingen hur mkt pengar som finns. Då kan bankböckerna visa det!

 

/Emilie Westholm