Rapport från årsstämma i Axfood 2018

Var: Stockholm City Conference Centre, Folkets hus.

När: onsdagen den 14 mars

Närvarande: 485 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål samt två nyval till styrelsen.

Stämmans ordförande: Mia Brunell Livfors

Vad sa VD Klas Balkow:

Vd pratar om hållbarhet redan i början av sitt anförande. “Hållbarhet är något vi arbetat med länge genom hela värdekedjan.” Under året har de slutat tanka sina lastbilar med HVO. En utmaning är tillgången till hållbara alternativ.

Händelserikt år med många förvärv och 50% nya aktieägare. Har förvärvat mat.se och middagsfrid och stärkt sin position inom näthandeln.

Tog upp tre megatrender:

  • Branschglidning och förändrade konsumtionsmönster.
  • Digitalisering med e-handel och smarta lösningar.
  • Hälsa och hållbarhet. Kunden blir allt mer medveten om hur matproduktionen påverkar likväl vår planet som vår hälsa.

Senast 2020 ska minst 20 procent av Axfoods chefer ha internationell bakgrund.

Vad frågade Folksam:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Och det blir allt mer tydligt att det kommer behöva bli lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för stora.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Axfood på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Axfood planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Klas Balkow:
Axfood ingår i Hagainitiativet. Svårt att svara på hur man gör scenarios i de här frågorna. Vi är ett handelsbolag och vi tycker att miljöfrågorna är viktiga. Vi bemöter över 4 miljoner kunder i veckan så vår stora kraft är att försöka inspirera och påverka våra kunder att göra hållbara val. Vi kan då skapa förändring på riktigt och det måste gå i samklang med våra kunder. När de gäller scenarios; vi har exempelvis haft klimatpåverkan på skördar och här har vi har en fördel med över 1000 leverantörer. Våra risker ser lite annorlunda ut än en hos en producent. Finansiella risker och den typen av scenarier har vi inte gjort, men vi ser också att vi har en annan modell som gör att vi förhoppningsvis kan balansera de här delarna. Det här är viktiga frågor och där vi också har ett ansvar.

Övriga frågor:
Swedbank Robur frågade om e-handeln. Dels utmaningar på hållbarhetsområdet med tex ökade transporter. Dels möjligheterna med den kundinformation Axfood besitter.
Aktiespararna frågade om man ändå kan fortsätta utveckla butikerna trots e-handeln, om apotekssatsningen, mångfald och prissättningen på ekologiska varor.
Övriga frågor från enskilda aktieägare: Enskild aktieägare har förslag till lösning på tekniskt problem han vill berätta om efter stämman så det ej avslöjas, en annan efterfrågar rena varukorgar.

Övrigt: Efter stämman bjöds det på delikatesstallrik och goodiebag.

Några Tweets från stämman @etikkatten:
Misströsta inte att melodifestivalen är över – ansvarsfullt ägande fyller tomrummet med att dra igång stämmosäsongen. Två katter på väg till Axfoods årsstämma. Följ oss på twitter! #axfood #stämmofest

Hållbarhet kom redan i början av anförandet. Har till exempel valt att inte köra på HVO längre. Trots att det ger ett större avtryck till att börja med #axfood

En annan trend är hälsa och hållbarhet. Måste vända utvecklingen av utsläppen. Det måste göras tillsammans med kunderna. #axfood

Hållbarhet är en integrerad del i Axfoods strategiska områden #axfood

Enskild aktieägare har förslag till lösning på tekniskt problem han vill berätta om efter stämman så det ej avslöjas #axfood

En annan aktieägare önskar att styrelsen presenterar sig en och en. Något område får reklam om varor på kampanj som ej finns i butiken när man väl kommer dit. #axfood

Nu är stämman slut. Det florerar rykten om att det bettas om vilken katt 😼 som är på vilken stämma. Dagens katt avslöjas i bloggen under morgondagen. #axfood