Rapport från årsstämma 2017 Elekta

Bolag: Elekta

Var: Moderna Museet, Stockholm

När: 23 augusti

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Andelen kvinnor i styrelsen blev 33 procent . Valberedningens ordförande konstaterade att det ännu inte är en jämställd styrelse men försäkrade att detta är valbredningens mål för framtiden. l

Vad sa vd: Richard Hausmann talade om såväl företagets olika produkter  som det finansiella resultatet och Elektas hållbarhetsarbete. Bolaget fokuserar på fyra områden, bekämpa cancer, affärsetik, hållbara inköp samt mänskliga rättigheter och mångfald. Vd berättade att de under åter  analyserat FN:s hållbarhetsmål och valt att fokusera  på mål 3, 5, 8, 12 och 16. Mål 3, Hälsa och välbefinnande, är det mål där potentialen bedöms vara allra störst.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Gör Elekta detta i dag eller kan ni tänka er att göra det i framtiden?

Vad svarade vd?

”Elekta har inte detta som en parameter för rörlig lön idag. Det finns en risk för att rörlig lön kan göra individer överambitiösa och vi är därför försiktiga med hur vi gör sådana bedömningar. Det är dock en bra ide att ta fram KPI:er som går att mäta och kan vara användbara för rörlig lönesättning”

 

Övriga frågor:  Flera aktieägare ställde frågor om företagets verksamhet. Aktiespararna tog särskilt upp frågan om det föreslagna belöningsprogrammet och meddelade att man röstade nej till detta.