Rapport från årsstämma i Intrum Justitia 2017

Bolag: Intrum Justitia

Var: Bolagets huvudkontor i Nacka

När: 29 juni

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Andelen kvinnor i styrelsen sjönk till 25 procent. Valberedningen förklarade detta med samgåendet med Lindorff och lovade att återkomma med ett mer jämställt förslag nästa år.

Vad sa vd: Mikael Ericson talade naturligtvis mycket om fusionen med Lindorff, som slutfördes häromdagen. Det sammanslagna bolaget har verksamhet i 23 länder i Europa och är ledande på i stort sett alla dessa marknader.

Vi blir ett rättesnöre i marknaden. Det är ett stort ansvar för oss och det ska vi ta.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Gör Intrum Justitia detta i dag eller kan ni tänka er att göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande?

”Hållbarhetsfrågor är mycket viktiga för bolaget men vi har ännu inte knutit det till rörlig ersättning. Det blir något som den nya styrelsen får ta ställning till.”

Vd tog tillfället i akt att berätta om två områden där Intrum Justitia aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor i samhället. Det ena är att de stödjer undervisning i hushållsekonomi i svenska skolor, något de vill introducera i fler länder.

Det andra är att Intrum Justitia mycket aktivt driver frågan om rimliga betalningsvillkor för företagen, i första hand att de ska leva upp till EU-direktivet om högst 30 dagar.

Ni som ägare borde påverka bolagen i dena viktiga hållbarhetsfråga.

Övriga frågor:  En aktieägare frågade om den omfattande blankningen i bolagets aktie. Närmare 15 procent av kapitalet är nu blankat. Vd sade att när han träffar de amerikanska bolag som ligger bakom, så säger de att det är sektorn vill åt, inte att de har något emot bolaget, men att det bara finns ett europeiskt bolag i sektorn som är stort nog att blanka i. Bakgrunden är att amerikanska inkassobolag gått igenom ett stålbad efter finanskrisen och amerikaner tror att det ska hända även i Europa. Enligt Mikael Ericson var dock marknaden i USA i betydligt sämre skick och förtjänade det stålbadet. Vidare tror blankarna att dåliga lån ska minska i Europa nu när ekonomin tar fart. Men Intrum Justitia ser inga sådana tecken.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman: 

Två män och en kvinna ut, fyra män in i styrelsen. Andelen kvinnor sjunker till 25%

Många utländska ägare, 25% av rösterna, förhandsröstade nej till styrelserarvoden, oklart varför.