Rapport från årsstämman i Tele2 2017

Var: Hotell Rival, Stockholm

När: 9 maj 2017

Vad beslutadesTraditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sofia Arhall Bergendorff, Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Irina Hemmers, Eamonn O’Hare, Mike Parton och Carla Smits-Nusteling samt nyval av Anders Björkman.  Stämman beslutade också att rösta för de olika förlag som lades fram avseende lång- och kortsiktig ersättning till medarbetare.

Vad sa ordförande i sitt anförande:

Mike Parton höll anförande om styrelsens arbete och arbetet med att skapa värde för aktieägarna under 2016 och första kvartalet 2017 samt kommenterade styrelsens förslag till beslut vid stämman och finansiell ställning. Han menade att Tele2 har en stark strategisk position, robusta finanser och en effektiv styrelse.

Vad sa vd i sitt anförande: 

Allison Kirkby höll anförande om Tele2:s arbete med att skapa värde och hållbarhet. “Internet of things” eller “Sakernas Internet”  framhölls som en framtida framgångsfaktor. Vd tog också upp FN:s hållbarhetsmål och beskrev hur Tele2 avser att arbeta med dessa.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Tele2 gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd:

 Allison Kirkby svarade att Tele2 inte gör detta idag men att det är något de avser att titta på till nästa år

Övriga frågor:

Flera frågor ställdes om bland annat kopplingen mellan hållbarhet och rörlig ersättning, investeringsdisciplin, verksamheten i Nederländerna och Kazakstan, etik och barnskydd på internet samt den s.k. gryningsräden mot de svenska telekombolagen

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Aktiespararna uttrycket sin belåtenhet med att har en kvinnlig vd

redogör noggrant för de föreslagna något udda bonusprogrammen

Ap 2 är liksom Folksam tveksam till upplägget av bonussystemet i men kommer ändå inte att rösta nej