Rapport från årsstämma i Billerudkorsnäs 2017

Bolag: Billerudkorsnäs

Var: Rival, Stockholm

När: 10 maj

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Det blir nu bara sju styrelseledamöter, eftersom en kandidat hoppade av i ett sent skede. Ny i styrelsen blir Victoria Van Camp, som fick tillfälle att berätta lite om sig själv under stämman. Hon jobbar på SKF och ska bidra med kunskap om digitaliseringslösningar.

Vad sa ordförande: “Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid” är Billerudkorsnäs mission. Lennart Holm pratade en del om det spännande som händer i förpackningsbranschen och lyfte fram en hållbarhetsfråga där bolaget måste bli bättre: Arbetsmiljö. Det finns mycket kvar att göra. Här gäller att enträget jobba vidare, sade han.

Vad sa vd: Per Lindberg talade framför allt om de stora investeringar som bolaget är mitt uppe i. Det handlar om offensiva investeringar som utvecklar bolaget och optimerar produktionsstrukturen. Bland annat görs den största investeringen hittills, en ny kartongmaskin i Gruvön för 5,7 miljarder kronor. Tidigare har bolaget haft en del problem med stabil kvalitet, där man haft återkommande problem i samband med uppstarter. De har dragit lärdomar från detta om att bli bättre i några förprojekt.

Billerudkorsnäs har också investerat i entreprenörsföretaget med smarta lösningar för branschen bland annat inom pappersflaskor och spårbarhet.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Gör Billerudkorsnäs detta i dag eller kan ni tänka er att göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande?

“Det har vi inte i dag men det är en intressant tanke och det är absolut möjligt. Tack för förslaget, det ska vi titta på inför 2018.”

Övriga frågor:  Aktiespararnas representant frågade bland anant hur digitaliseringen påverkar marknaden. Vd svarade att förpackningar påverkas positivt eftersom e-handel driver efterfrågan. Elektronik kan inte ersätta förpackningar, sade han.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman: 

Idag blir det analogt, antecknar med papperspenna från #billerudkorsnäs #årsstämma

Styrelsens ordförande Lennart Holm uppmanar aktieägarna att ta tillfället och ställa frågor i frågestunden. Katten är på.

Vd glad över att #billerudkorsnäs som enda bolag i branschen i Europa kommit in i DJ sustainability index.

Hållbarhet finns ju i #billerudkorsnäs vision. Men vd har hittills inte sagt vad de gör på området i sitt anförande.

“Kriget mot plast har vi tagit på fullaste allvar” #vd #billerudkorsnäs

Affärsmodellen Managed packaging växer starkt. #billerudkorsnäs ser till att rätt kartong finns vid rätt fabrik vid rätt tillfälle.

Katten rekommenderar stämmopubliken att läsa årsredovisningens hållbarhetsavsnitt som är väldigt utförligt.

När #billerudkorsnäs krockar med #HM går på den förra för deras tårta är betydligt bättre än det som Persson bjuder på, enl filibustern.

Nu får vi rösta på styrelseledamöterna, en i taget, med röstdosor. Intressant att se att alla får olika antal röster.