Rapport från årsstämma i Balder 2017

Bolag: Fastighets AB Balder

Var: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg

När: 11 maj

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse.

Vad sa vd: Erik Selin lyfte bland annat fram att bolaget givit ut en obligation om 1 miljard euro. Den fick ett väldigt bra mottagande med över 80 procent utomnordiska investerare. De finansiella målen riktas mot skuldmarknaden för att bolaget få tillgång till bra finansiering. Han redogjorde också för hur stor spridning bolaget har på sina hyresintäkter, vilket ger låg risk över tid, och att stora avtal är långa, vilket ger stabilitet. Balder delar inte ut vinsten till aktieägarna utan återinvesterar den.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Gör Balder detta i dag eller kan ni tänka er att göra det i framtiden?

Vad svarade vd?

“Den var lätt att svara på eftersom Balder inte har några rörliga ersättningar.”

Samtidigt passade vd på att berätta om att bolaget nu har en grupp personer som jobbar med hållbarhetsfrågor och de kommer att kontakta Folksam och andra intressenter.

“Vi är mycket bättre i verkligeheten än vad vi är på att berätta om det”, tillade ordföranden

Övriga frågor:  En aktieägare frågade om paketeringsutredningens förslag som innebär att skatten vid fastighetsförsäljningar kan påverka. Vd förklarade att det spelar ingen roll så länger man inte säljer. En fördel för Balder är också att finnas i flera länder. Hans personliga gissning är att om utredningens förslag skulle påverka fastighetsvärderna något negativt, men samtidigt kan utbudet minska om säljare drar sig för att sälja på grund av skatten.

Aktiespararnas representant frågade om it-säkerhet och risken för olika intrång. Vd sa att alla kan känna sig lugna: “Vi är på det”.

Övrigt: Det var första gången som Folksam var med på en årsstämma med Balder, eftersom det är ett nytt innehav. Det ska bli intressant att se om hållbarhetsfrågor får större utrymme vid nästa stämma.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman: 

Minimal skylt visar vägen till #årsstämma i #balder. Många förvirrade aktieägare i hotellobbyn.

“Det kom lite plötsligt”, säger vd när ordförande säger att det är dags för hans anförande bara 5 minuter in i stämman.

Bankerna har varit vår bästa vän i stort sett jämt, i goda tider och i dåliga tider. #vd #balder

Vd pratar inte alls om hållbarhet i sitt anförande #balder

Förvirring uppstår när en aktieägare påpekar att stämman ej ska välja styrelseordf. Ordf försäkrar att hon även blir vald vid styrelsemöte.

Här går det undan! 58 minuter blankt!