Rapport från årsstämma i Trelleborg 2017

Bildresultat för trelleborg årsstämma 2017Bolag: Trelleborg

Var: Söderslättshallen, Trelleborg

När: 27 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Stämman beslutade att omvälja av Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Bo Risberg. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Vad sa vd: 

I sitt anförande talade Peter Nilsson det gångna famgångsrika året. Han beskrev att Trelleborg har högt fokus på hållbarhetsfrågorna som en viktig del i det långsiktiga värdeskapandet. Inte minst gäller det mångfald med betoning på bolagets behov av att ha tillgång till många nationaliteter för att spegla den globala organisationen.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Trelleborg gör detta idag? Om inte, skulle ni kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd: 

Hållbarhet är viktigt för Trelleborg  och vi har en tydlig koppling i arbetet till intressenter.  Vi har ingen koppling mellan rörlig lön och hållbarhet och vi planerar heller inte att införa det.  Vi pekar med hela handen när det gäller viktiga hållbarhetsfrågor. Vi har ett tydligt ledningssystem för hållbarhetsarbetet. Ordförande lade till att det dessutom kan vara farligt att göra sådana kopplingar eftersom det kan försvaga hållbarhetsarbetet.

Övriga frågor: Aktiespararna kommenterar den matiga årsredovisningen och frågar om organisk tillväxt samt frågade  om CO2 utsläpp. Andra AP-fonden tog upp arbetet med hållbarhetsmålen i en kommentar och frågade om hur den pressade oljeindustrin kan påverka resultatet.

Övrigt:

Tweets från årsstämman:

går som tåget berättar vd – täta, dämpa, skydda det är lönsamt det

slangar med inbyggd kommunikation, appar, uthyrning av gaffeltrucker, däck med underlagsavkänning  Detta innebär självtänkande däck, typ!

Minska C2O med 20% till 2020 mål för