Rapport från årsstämma i MTG 2017

Var: Rival, Stockholm

När: 9 maj

Hur många: ca 100 personer som företrädde 340 aktieägare. 60% av aktierna var företrädda.

Vad beslutades: vanliga göromål samt ett långsiktigt incitamentsprogram.

Vad sa ordförande David Chance:

Höll ett relativt långt inledande anförande. Förändring är med som en råd tråd. Förändring är också en del av MTGs DNA. Konsumenter tittar mindre och mindre på schemalagda program. Fokuserar mer på att se till att produkterna är mer relevanta och digitalt tillgängliga. Utvecklar egna program. Hållbarhet är integrerad och är prioriterat.

Vad sa vd Jørgen Madsen Lindemann:

2016 var ett fantastiskt år. Kinnevik är en stor inspirationskälla. Global videokonsumtion högre än någonsin. Höga hastigheter ger högt användande. Förändrat konsumtionsbeteende i hur, när och vad man konsumerar. Strategi och kultur är lika med framgång. Varumärken och produkter presenterades. Lanserade viafree som är populärare än pokemon go i Sverige. E-sport o Gaming mer populärt än någonsin. Gaming är en växande global massmarkand. 30 procent av mobilt användande är gaming. CSR är integrerat i MTG och är medlemmar av Dow Jones Sustainability index. MTG har en stark företagskultur.

Vad frågade Folksam:
En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om MTG gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vd Jørgen Madsen Lindemann svarade:

Hållbarhet är så integrerat i hur vi gör affärer. Om man ser till ett av våra huvudfokus som till exempel kvalitén på innehållet; om kvalitén på innehållet är bra så får vi förhoppningsvis fler kunder och förhoppningsvis nöjda annonsörer osv och det syns i ersättningen om det går bra. Vi mäter idag arbetet vi gör men vi tar gärna frågan till oss då det ej är en del idag.

Övriga frågor:

Aktiespararna undrade bland annat om Bulgarien – är det aktuellt att sälja? Hur påverkar Brexit MTG? Hade även frågor på incitamentsprogrammet samt röstade emot riktlinjer för ersättning av ledande befattningshavare samt det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Frågor från enskilda aktieägare, bland annat hur det går för bolagen i Latinamerika samt hur Viaplay ska kunna hänga med.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

David Chance öppnar mötet på svengelska o lovar fortsätta på engelska #mtg

Aktien står 20% högre vid stängning i går än för 1 år sedan #mtg

Hållbarhet är integrerad och är prioriterat #mtg

Global videokonsumtion högre än någonsin. Höga hastigheter ger högt användande. #mtg

Har mer o mer lokalt producerade produkter. Den nya serien heter Hassel o vi får nu se en trailer. Verkar spännande! #mtg

Film om MTGs hållbarhetsarbete #mtg

Vd avslutar anförandet med att tacka sina anställda och aktieägarnas stöd #mtg

En annan aktieägare undrar hur MTG genererar intäckter via annonsörerna #mtg

Nyval av en ledamot, Natalie Tydeman, som presenterar sig. Trevligt! #mtg

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara