Rapport från årsstämma i Hexpol 2017

Var: Malmö Börshus, Malmö

När: 28 april

Vad beslutades: vanliga stämmogöromål som beslutades. Omval av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Märta Schörling Andreen och Kerstin Lindell såsom ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Gun Nilsson. – Nyval av Georg Brunstam som styrelsens ordförande. .

Vad sa vd Georg Brunstam: 

Vd berättade om året som gått – det bästa i bolagets historia och visade flera av bolagets produkter. Vd beskrev hur hållbar utveckling ingår i bolagets strategiska arbete och att det är ett prioriterat område. Bolaget har ett proaktivt miljöarbete samt ett socialt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av samhället.  Under året har bolaget  fortsatt fokuserat på energibesparingar och på att fortsatt införa certifierade miljöledningssystem.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Hexpol gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd:

Vi har väldigt stort fokus på hållbarhetsfrågor, och vi har diskuterat det men vi har inga sådana planer. Vi tycker inte att vi behöver det eftersom hållbarhetsarbetet fungerar bra ändå.

Övriga frågor:

 

Flera aktieägare kommenterade och hyllade den avgångne ordföranden Melker Schörling och hans insats för bolaget.