Rapport årsstämma Hexagon 2017

Bildresultat för hexagon årsstämma 2017

Var: City Conference Center Stockholm (Norra Latin), Stockholm.

När: 2 maj

Vad beslutades? Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika Francke och Jill Smith samt nyval av John Brandon, Henrik Henriksson, Hans Vestberg, Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen såsom ordinarie styrelseledamöter. Melker Schörling har avböjt omval. Nyval av Gun Nilsson som styrelsens ordförande och Hans Vestberg som styrelsens vice ordförande

Vad sa vd Ola Rollén i sitt anförande:

Vd berättade om det gångna året och framhöll “Internet of Things” som ett framtida högintressant område.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Hexagon gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd:

Ola Rollén svarar att den rörliga ersättningen inte är kopplad till hållbarhet men eftersom att Hexagon hjälper sina kunder med hållbarhet så blir världen bättre ju mer Hexagon säljer.

Övriga frågor:

Aktiespararna frågade om de olika turer som det stått om i media angående bolagets vd samt om forskning, företagsköp etc.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Det som man trodde hade skett hade inte skett säger vd i

En liten bevakningsrobot som ska ersätta väktare är nästa gadget som presenterar

Tingens Internet är framtidens grej här på som i som så många andra bolag