Rapport från årsstämma i Kinnevik 2017

Var: Hotell Rival, Södermalm, Stockholm

När: 8 maj

Antal deltagare: drygt 300 närvarande personer som representerade 809 aktieägare

Vad beslutades: vanliga stämmogöromål som beslutades. Nytt incitamentsprogram röstades igenom.

Vad sa ordförande Tom Boardman: Varit ett tufft år för Kinnevik. Han poängterade vikten av hållbara företag. Ett viktigt fokus för styrelsen är att behålla nyckelpersoner i företaget. Att hitta rätt vd har även det varit ett stort arbete.

Vad sa tf vd Joakim Andersson: 

Berättade om året som gått. Zaland0, GFG, tigo, Tele2 och MTG består till 86% av Kinneviks substansvärde. Presenterade varje bolags utveckling under året. Har utökat fokus till nya konsumentsektorer. Talande om vilka prioriteringar man har för 2017. Letar aktivt efter nya investeringar och driver värdet i sina bolag genom att vara aktiva ägare. Driver värdet i sina bolag genom att vara aktiva ägare.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Securitas gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade tf vd Joakim Andersson:

Vi har väldigt stort fokus på hållbarhetsfrågor, som vi redogjorde också med Toms o mitt eget anförande, och är en stor fråga från Kinnevik. Både styrelsen och genom GRC kommitte och på ledningsnivå där vi jobbar väldigt aktivt. Vi har satt upp mål varje år för alla våra portföljbolag. Alla våra portföljbolag har en person i vårt team som är ansvarig och dom målen kopplas även till de rörliga ersättningsprogrammen. Så bonus för året inkluderar GRC trappsteg, så vi håller med, det är viktigt, vi jobbar med det och vi har inkluderat det i ersättningsambitionen också.

Övriga frågor:

Aktiespararna tyckte det var märkligt att GFG är värderat till ungefär samma belopp som investerat och tyckte det var dåligt drag under galoscherna vid rekrytering av ny VD. Undrade även hur man värderar onoterade bolag.

Det var många skilda frågor. Varför det sitter så många i styrelsen, varför innehaven ägs till mindre än 50%, tanken med Comhem, kommentarer kring Black Earth Farming. Hur marknaden ser ut i Sydamerika. Hur man kan nå ryska konsumenter via bolagen trots då man ej vill ha bolag i Ryssland.

Några tweets från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Tom Boardman inledde på svenska men valde snabbt att fortsätta på engelska

Wilhelm Lüning, årsstämmans ordförande, ger instruktioner inför stämman med röstdosor etc

Katt härmed vald till justeringskvinna

Zalando är ett av Europas största bolag inom försäljning av kläder

GFG lämnade Indien 2016

Mer information efterfrågas om Comhem från annan aktieägare, som gränser och mål

Filibustern undrade bla om arbetsplatsolyckor. tar det på största allvar även om risken för att snubbla på kontoret inte är stor

Incitamentsprogrammet gås igenom i detalj.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara