Rapport från årsstämma i Industrivärden 2017

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel

När: 9 maj

Närvarande: drygt 300 personer

Vad beslutades? Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande Fredrik Lundberg i sitt anförande:

Har tittat på potentiella investeringar men valt att fokusera på aktuell portfölj. Utvecklingen 2016 var avsevärt bättre än marknaden. Berättade om styrelsens arbete.

Vad sa vd Helena Stjernholm i sitt anförande:

2016 var ett starkt år för Industrivärdet. Talade om politik, makroekonomi och en allmän omvärldsanalys. Viktigt att bolagen ser möjligheterna i en föränderlig värld. Viktigt med en god anpassningsförmåga som ofta hänger i hop med närheten till kund. Flera förändringssteg sedan 2016 som burit frukt. Flexibilitet och snabbhet får man i en decentraliserad organisation. Har tittat på potentiella nya innehav men har valt att fokusera de åtta innehaven i portföljen. Samtliga portföljbolagens utveckling gicks igenom. Ökade krav på kompetens i styrelser och lägger stor energi på detta. Tittar även till mångfalden och handlar mer än kvinnor och män. Andelen kvinnor i bolagen är drygt 40%. Förändringsprocess är en röd tråd genom anförandet. Om man ser till de 8 bolagen så är medarbetarna, kulturen och organisationskulturen är själva hörnstenen för att åstadkomma förändring.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Affärsvärden gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade Vd Helena Stjernholm:

Jag och vi instämmer naturligtvis med att hållbarhetsarbete är väldigt viktigt. Vi har ju en lite annorlunda roll som aktiv ägare i åtta noterade bolag. Vi har också, som jag berättade lite om på förra stämman dock lite mindre i år, intensifierat vårt arbete med hållbarhetsfrågorna och jobbar efter en intern modell, vi utvärderar hållbarhetsarbetet i de här bolagen och även när vi tittar på potentiella nyinvesteringar. Vi följer upp de bolagen vi har men jag tror inte på, i vårt fall, att man kan ha ett recept för alla bolag. Vi har ett ramverk som vi utgår ifrån för det är ganska stor skillnad på till exempel SSAB och Ica eller Handelsbanken. Det är viktiga frågor med både hot och möjligheter. Vi har inte kopplat det till våra rörliga ersättningar. Jag tycker i vår verksamhet att det inte att det skulle bli riktigt rätt.

Övriga frågor:

Aktiespararna undrade om Ericsson som inte gått så bra. Hur kan vi som ägare hjälpa Ericsson, vad kan vi bidra med. Tog upp böterna Volvo fick pga kartellbildning – vad har Industrivärden haft för dialog med Volvo vad gäller motverkande av korruption. Budrykten vad gäller SCA – finns det någon sanning i detta? Vad tror Industrivärden om Icas möjligheter att behålla sin marknadsposition givet tillväxten i E-handeln?

Enskild aktieägare hade många frågor kring Ericsson “det svarta fåret”.

Övrigt: En lättsam stämning där stämmans ordförande Sven Unger som vanligt lyckades hålla skrattet närvarande och tonen god.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Sven Unger inleder med att det är härligt med Industrivärdens årsstämma då det är ett säkert vårtecken (många skratt) #industrivärden

…men vi ska försöka ta oss från vinterträdgården så småningom. #industrivärden

Tittar även till mångfalden som handlar mer än bara kvinnor och män #industrivärden

Vd avslutar sitt anförande med att tacka alla medarbetare #industrivärden

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara