Rapport från årsstämman Alfa Laval

Bolag: Alfa Laval

Var: Sparbanken Skåne Arena, Lund

När: 26 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Stämman beslutade att omvälja Jan Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh samt Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby.

Vad sa vd: 

I sitt anförande talade Tom Erixon,  om 2016 – ett år som präglades av utmanande förutsättningar inom den marina industrin liksom på marknaden för olja och gas. Han gick även in på den genomgripande strategiska översyn som genomfördes under fjolåret och som resulterade i ett program ämnat att anpassa kostnaderna till rådande förutsättningar och även på sikt bidra till att lyfta den organiska tillväxten.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Alfa Laval gör detta idag? Om inte, skulle Investor kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd: 

Hållbarhet är viktigt för Alfa Laval men  ersättningen drivs av finansmål. Möjligheten finns men vi utnyttjar den inte idag och de anställda gör sitt jobb även utan extra belöning.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om kommande förvärv och klagade på att fd vd:n tagit ut sina sparade semesterdagar i pengar, töver 4 MKr. Alecta om strategi för framtiden.

Övrigt:

Tweets från årsstämman:

Tycker ni att revisorer är gråa? Då har ni aldrig sett en aktuarie, revisorn i Mja, säger katten hos finns det nog iaf lite färg

Aktiespararna på är föredömligt kortfattade och framförallt koncisa

Nya miljöregelverk för den marina industrin ger en ny mycket stor marknad