Rapport från årsstämma i Fingerprint Card 2017

Bolag: Fingerprint Card

Var: Gotia, Göteborg

När: 20 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av an Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh samt Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby.

Vad sa vd: Nya vd.n Christian Fredriksson i talade om de smärtsamma erfarenheterna det senaste året. I sitt anförande vid stämman sa vd:n  att det fanns ett “överloppslager” på cirka 80 miljoner sensorer i Fingerprints leveranskedja vid årsskiftet 2016–2017.Fredriksson jämförde med att Fingerprint Cards säljer runt en miljon sensorer per dag – därmed motsvarar lageruppbyggnaden i värdejedjan 80 dagars försäljning. Vd tog också upp de böter till börsen på 900 000 SEK som utdämts på grund av flera missar inom företagskommunikation. Vd menade att framtiden, och därmed lönsamheten, troligen ligger i  nya produkter som smartkort och PC-login.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. I det aktieprogram som kommer föreslås här idag så ingår ett flertal mål som sätts årligen. – Min fråga är om Fingerprint Card i de individuellt uppsatta målen har tagit med något som rör hållbarhet? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vd svarade att de inte gör det idag och sa att de inte kommer att göra det i morgon men kanske i framtiden.

Hur röstade Folksam:

Folksam röstade för  samtliga  av styrelsensförslag till bolagstämman.

Övriga frågor: 

Flera aktieägare ställde frågor vid bolagsstämman om bolagets utveckling samt ställde frågor om patent, kredittider, värdekedjan och bristen på storägare i bolaget. Flera förslag kom också från aktieägare som att till exempel avnotera bolaget från vanliga börsen och istället notera det på nån börs som förmår att värdera bolaget på ett bättre sätt. De många frågorna, synpunkterna och förslagen gjorde att stämman denna gång tog över fyra timmar.

Tweets från årsstämman:    

Aktiespararna igen, som upprepar vad revisorn just sagt och frågar revisorn om man kan lita på bolaget. -Ja, säger revisorn annars hade vi inte tillstyrkt ansvarsfrihet

Nu en ledamot som föreslår sig själv som ledamot i styrelsen, lite udda

“Internet of things” är dagens buzz word