Rapport från årsstämma i Investor 2017

På scen bredvid talarstolen står en stor bukett med liljor, donerad av en anonym aktieägare som ville visa sin uppskattning för styrelsens arbete.

Bolag: Investor

Var: City Conference Center, Stockholm

När: 3 maj

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor

Vad sa vd: Johan Forssell talade utförligt om bolagets strategi och inriktning, likaså om de olika portföljbolagen. Han nämnde att hållbarhet blir allt viktigare och att Investor integrerat hållbarhet i affärsplanerna.

Vad sa ordförande: Jacob Wallenberg talade om geopolitiska läget, digitalisering, hållbarhet och innovation. Men även om flyktingkris och utmaningarna kopplade till detta. Han pratade också om att vi måste vara självkritiska och fördela frukterna av våra framsteg bättre. Den tekniska utvecklingen kommer leda till att människor kommer stå utan jobb och den diskussionen måste vi ta nu för att kunna ha lösningar färdiga innan det blir stora problem.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Investor gör detta idag? Om inte, skulle Investor kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd: 

Hållbarhet är viktigt för att företagen ska vara framgångsrika på lång sikt. Om vi har direkt koppling till rörliga ersättningar? Ja i vissa fall och nej i andra fall. I ledningsgruppen finns det individer som har det, beror på vilka ansvarsområden som de har. Samtliga anställda på Investor har en betydande del av sin ersättning från aktieprogram, och desto bättre Investor går desto mer i ersättning. Ska vi få bra ersättning på lång sikt så måste vi vara bra på hållbarhet. Så indirekt är vi alla exponerade mot detta.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om branscher, Ericsson och annat. En aktieägare hade synpunkt på typsnittet i kallelsen som publicerades i dagspressen. Stämmosäsongens mest ambitiöse förslagsläggare hade till denna stämma lagt 15 förslag och när de kom upp blev det replikväxling mellan honom och Aktiespararnas representant. Det hela slutade med att samtliga förslag röstades ned.

Övrigt: Ett ovanligt inslag på stämman var när styrelseordförande och vd kallade upp fyra nyanlända akademiker på scen som fick berätta om hur de fått praktikplats och därefter fast anställning på SEB respektive ABB. Två från Syrien, en från Ryssland och en från Pakistan berättade på svenska hur det var att jobba i Sverige, vilka utmaningar som finns och vad Investor skulle kunna bidra med för att ytterligare underlätta integrationen.

Tweets från årsstämman:

“Vi har inte kommit långt i dagordningen innan en aktieägare börjar klaga. “Texten i kallelsen i DN är liten, för liten för oss” #investor”

“Slutligen en tjej fr Syrien som jobbar på SEB. På frågan om största utmaningen svarar hon först “vädret” #investor”

Sen svarar hon om hur utmanande det är att dölja alla känslor av oro för de anhöriga i hemlandet för att fungera här i vardagen #investor

“Filibustern har lovat stämmans ordf att tala max 3 min. Han ville ha 3×6 timmar, säger han. Aldrig lovat 3 min! #investor

/Emilie Westholm