Rapport från årsstämma i Atlas Copco 2017

Atlas Copco

Bolag: Atlas Copco

Var: Aula Medica, Solna

När: 26 april

Antal närvarande personer: 375

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse och långsiktigt incitamentsprogram.

Vad sa vd: Hela anförandet genomsyrades av fokus på innovation och hållbar lönsamhet. Med Atlas Copcos Atlas Copcos produkter blir kunderna mycket mer resurseffektiva vad gäller energi, vatten och material. Framför allt inom området vakuumteknik åstadkommer man att kunderna kraftigt sänker sina utsläpp av växthusgaser. Han pratade också om FN:s utvecklingsmål och att Atlas Copcos produkter har direkt koppling till sju av dessa*.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Gör Atlas Copco detta i dag eller kan ni tänka er att göra det i framtiden?

Vad svarade vd?

Alla chefer belönas direkt eller indirekt på hållbarhetsparametrar. Man måste fokusera på hållbarhet, energieffektivitet och innovation. Det är omöjligt att sälja produkter som inte upplevs som hållbara och resurseffektiva.

Därefter vände Ronnie Leten sig till chefsjuristen Håkan Osvald och frågade vilket hållbarhetsmål han mäts på. Håkan Osvald berättade då att det åligger honom att varje år jaga in “Compliance statements” där det garanteras att man följer Atlas Copcos “business code of practise”. Han uppnår 100 procent varje år.

Övriga frågor:  Aktiespararnas representant frågade bekymrat om den planerade uppdelningen av bolaget, varför det tar sådan tid från att avsikten aviserades tills den ska godkännas vid stämman om ett år. Och är det inte risk för att man tappar affärer under tiden? Både vd och ordförande förklarade att det är en administrativ process man måste igenom för att dela upp bolaget i alla länder. Och på frågan om man inte tappar affärer viftade chefsjuristen bara med den färska kvartalsrapporten (orderingången steg organiskt med 18 procent jämfört med första kvartalet i fjol).

En aktieägare frågade vilket som varit Ronnie Letens stoltaste ögonblick under hans många år inom bolaget. Han blev lite tagen på sängen av frågan. Först började han prata om sina tidiga år om att det kan ha varit något projekt han lyckats bra med. Men sedan säger han att det kanske var när han blev vd: “det hade jag aldrig trott”.

Hur röstade Folksam: Folksam röstade för samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Övrigt: Stämman präglades av att det var Ronnie Letens sista dag på jobbet. Under hans vd-tid har aktiekursen mer än fyrfaldigats och han slutar verkligen med flaggan i topp. Kvartalsrapporten som publicerades tidigare på dagen var ytterligare ett bevis på bolagets framgångar. Han fick både spontana applåder och en avtackning från ordförande, på svenska: “Han förstår mycket mer än vad han erkänner”.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

Först en film där medarbetare berättar om sina favoritavsnitt i “The Atlas Copco Book” och sen kan stämman börja

Ronnie Leten slutar som väl är inte helt. Han blir ordförande för gruvdelen som ska knoppas av.

Ordf tackar av ansvarig revisor Jan Berntsson, Deloitte, och är lite avundsjuk på dem som får ta del av hans tjänster framöver

Aktiespararna har synpunkter på personaloptionsplan men omröstning med röstdosor viisar starkt stöd. Katten röstar mJAo

Stämman är avklarad och nu delas priser ut till fantastiska medarbetare

Ett av priserna går till ett innovativt tryckluftsspett – R Tex – med bättre energiförbrukning, lägre vikt, bättre ergonomi.

Annat pris till Smartlink. Anslutna maskiner hos kunder berättar hur de mår via internet. Så kan installation och service optimeras.

* 5,6,7,8,9,12,16