Rapport från årsstämma i Boliden 2017

Bolag: Boliden

Var: Däckverkstaden, Aitik-gruvan, Gällivare

När: 25 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Tre av sju styrelseledamöter är kvinnor.

Vad sa ordförande: Anders Ullberg berättade om ett händelserikt år då Boliden bland annat lagt under sig en ny metall, nickel, genom förvärvet av finländska Kevitsa, utvärderat en förlängning av Taragruvan och investerat i en ny kross i Aitik. Revisionsutskottet har riktat särskild uppmärksamhet mot efterbehandlingsreserven, redovisning av gråbergsuttag, internkontroll och it-säkerhet.

Vad sa vd: Lennart Evrell inledde sitt anförande med att tala om hållbarhet, innovation och digitalisering. Gruvbolag har mycket stor miljöpåverkan och Boliden investerar stora summor för att begränsa denna. Det handlar om allt från att minimera utsläppen till luft och vatten till att efterbehandla den mark som är tagen i anspråk. I Aitik är kopparhalten mycket låg så produktionen måste vara väldigt effektiv för att bli lönsam. Trots detta har Boliden världens lägsta koldioxidavtryck från kopparproduktionen.

Varför gör vi miljöinvesteringar? Aldrig för att vi är tvungna, utan för att de ger bra miljöeffekt.

Företaget är helt öppet med sina tekniska framsteg inom miljö så att kunskapen kan spridas i världen. Alla gruvföretag är välkomna till Bolidens anläggningar för att titta på miljöteknik, berättade han.

När han sedan övergick till att berätta om det finansiella resultatet lyfte han särskilt fram totalavkastningen där Boliden varit bäst i branschen de senaste tre och fem åren.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Här utmärker sig Boliden som ett av få bolag som gör detta redan idag. Jag skulle vilja be VD berätta om vilken typ av mål det handlar om, hur det har fungerat i praktiken och vilka utmaningar ni har stött på?

Vad svarade vd? Lennart Evrell berättade att alla i koncernledningen och minst hälften av de operativa cheferna har olycksfrekvens som ett mål som underlag för rörlig ersättning.

Vi fokuserar hårt på säkerhet, vi har för många småolycksfall.

Systemet med hållbarhetsmål som grund för rörlig ersättning finns alltså på plats och kan byggas ut.

Övriga frågor:  Den enda övriga som ställde frågor under stämman, förutom Folksam, var Aktiespararnas representant. Han frågade om de strulande krossarna, nettoskuldsättning och sjukfrånvaro.

Hur röstade Folksam: Folksam röstade för samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Övrigt: Före stämman bjöds vi på en guidad tur till gruvan och fick tillfälle att titta på jättelika truckar, grävare och hjullastare samt prata med anställda som berättade om sina jobb. Nästan 40 procent av maskinoperatörerna i Aitik är kvinnor.

Jag hade förmånen att få sitta bredvid Lennart Evrell på planet på vägen hem och då berättade han mer om Bolidens miljöarbete. Bland annat berättade om planerna för Aitik-området då gruvan stängs, vilket planeras till 2036. Hela området ska då bli fritidsmark. Själva gruvhålet ska då bli en sjö med en yta på 4 gånger 1,5 kilometer. Den kommer med sina 600 meter att bli Sveriges djupaste sjö. Vattendrag kommer att ledas in för att fylla hålet med vatten. Det kommer dock att ta sin lilla tid, närmare bestämt 150 år, att fylla hela hålet med vatten.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

Vd lovar att alla på #boliden tycker att det är roligt att gå till jobbet!

#boliden vd har själv hela styrsystemet för #aitik i sin mobiltelefon. OBS med “read only” #digitalisering

Aktiespararna ger en eloge till årsredovisningens vd-ord för att den inte bara innehåller skryt. #boliden

Revisorn har särskilt tittat på reserveringar för efterbehandling av mark och miljö. 3 mdr kr reflekterar väl framtida åtaganden #boliden

Nyförvärvet Kevitsa håller bra kvalitet på sin redovisning enligt revisorn.

Ingen kräver individuell omröstning om styrelserledamöter så alla väljs i klump. En kvinna ut och en in. Fortsatt 3 kvinnor och 4 män.