Rapport från årsstämma i Telia Company 2017

Bolag: Telia Company

Var: Skandiascenen på Cirkus i Stockholm

När: 6 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av   Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Anna Settman och Olaf Swantee.

Vad sa styrelseordförande:  

Ordförande berättade om händelser under 2016 och beskrev verksamhetsåret som mycket intensiv med många förändringar. Hon menade att bolaget är på rätt väg och att kärnverksamheten går bra men tyngs av de mer perifera.

Vad sa vd:

Vd beskrev hur exit-planen från euroasien fortskrider. Han kunde inte gå närmare  in på den amerikanska och holländska utredningen och bad att få återkomma när en uppgörelse har nåtts. En exit måste ske på ett ansvarsfullt sätt och det tar tid. Vd menade att Telia  bidrar till förverkligandet av FN:s Sustainable Development Goals, genom strategin. Han menade att hållbarhetssmålen är centrala för allt som Telia gör. YOUNITE-initiativet som nyligen lanserades internt lyftes fram som ytterligare ett sätt att integrera SDG i vardagen för bolagets medarbetare.framtiden

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. I det aktieprogram som kommer föreslås här idag så ingår ett flertal mål som sätts årligen. – Min fråga är om Telia i de individuellt uppsatta målen har tagit med något som rör hållbarhet? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande:

Vd svarade att de inte gör det idag men  men detta gör inte att mål på hållbarhet är oväsentliga. -Vi är på gång, kanske i framtiden, säger vd.

Hur röstade Folksam:

Folksam röstade för  samtliga  av styrelsensförslag till bolagstämman.

Övriga frågor: Flera aktieägare ställde frågor vid bolagsstämman om bolagets utveckling. Flera institutionella ägare hade i förväg spelat in frågor   Många hade synpunkter på Svenska staten som ägare. En representant för staten höll ett längre anförande om  hur de hanterar sin roll som storägare och tillade att man var nöjd med dialogen och resultatet. Flera aktieägare tog upp personliga kundärenden som rörde fibertjänster, räkningar

Tweets från årsstämman:    

Vi har tuff konkurrenssituation, vi måste bevisa vad vi tar betalt för vd

Ordf  konstaterar att vd har en något för låg lön och har därför plussat på 5 % för 2017

Nu en aktieägare som klagar på tre granar vid en häck som  har nått slags ansvar för