Rapport från årsstämma i Ratos 2017

Bolag: Ratos

Var: Skandiascenen på Cirkus i Stockholm

När: 6 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog  omval av ledamöterna Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Jonas Wiström. Jonas Wiström omvaldes till styrelsens ordförande.

Vad sa styrelseordförande:  

Ordförande berättade om händelser 2016 och beskrev de åtgärder man inlett i syfte att stärka bolaget.

Vad sa vd:

Vd började med att presentera sig själv och sina erfarenheter eftersom han är relativt nytillträdd.  han är Civilekonom och civilingenjör och har varit vd på Byggmax. Vd berättade också om innehaven och deras utveckling. Han menar att Ratos ska få en ny strategi, ett bättre rörelseresultat och en ny plattform för framtiden

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. I det aktieprogram som kommer föreslås här idag så ingår ett flertal mål som sätts årligen. – Min fråga är om Ratos i de individuellt uppsatta målen har tagit med något som rör hållbarhet? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande:

Vd svarade att ersättningsmodellen i Ratos är inriktad mot finansiella resultat och att ingen koppling finns till hållbarhet. Hållbarhet är viktigt och det kan kanske i komma i framtiden.    -Vi kan titta på det.

Hur röstade Folksam:

Folksam röstade för  samtliga  av styrelsensförslag till bolagstämman.

Övriga frågor: Flera aktieägare ställde frågor vid bolagsstämman om bolagets utveckling. Aktiespararna ger tips åt Ratos att ändra sin affärsidé och bli mer som Investor samt frågar om bolagets logotyp -Varför är o:et fyrkantigt? Svaret är att det är en grafisk del av varumärket. En frågar om varför Arcus noterades i Norge -vd svarar att det var naturligt eftersom det är ett norskt bolag. En aktieägare hade lämnat in ett antal enskilda förslag till årsstämman som rörde ett stort antal områden. Dessa behandlas inte eftersom förslagsställaren inte är närvarande.

Tweets från årsstämman:    

Nu vill aktiespararna veta varför haft 17 möten -därför att det behövdes svarar ordf

Nu en aktieägare som undrar om följer även avyttrade innehav – delvis och på avstånd

Aktiespararna anser att är mer en företagskonsult -Vi samarbetar och gör det vi är bra på menar vd