Rapport från årsstämma i Dometic

Bolag: Dometic

Var: Meeting Room, Stockholm

När: 7 april

Antal närvarande personer: Drygt 40

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. I den nya styrelsen finns två kvinnor mot tidigare en, men en bit kvar till jämnställt – fem är män.

Vad sa vd: Roger Johansson berättade om det förändringsarbete som pågår i bolaget mot “One Dometic”: En värdegrund, en driftsmodell, ett produktlöfte, ett utseende. “Mobile Living Made Easy” står det på de nya moderna förpackningarna. Mottagandet bland kunder har varit fantastiskt positivt. Efterfrågan växer framför allt  Asien där intresset för fritidsfordon ökar, särskilt i Japan, Sydkorea och Kina. Kyl- och frysboxar är utan tvekan det produktområde som har störst potential. Med en ny smart kontrollpanel kan fordonets ägare hantera alla system på distans via en app.

Vi ska vara oantastbar nummer ett i kvalitet.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Dometic gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd: Ledningen har variabla delar i sin ersättning som till stor del är finansiella. Men även kvalitetsmått finns som direkt driver hållbarhet. Alla produktchefer och mellan chefer har kvalitetsmått. Även andra hållbarhetsmått såsom el- och vattenförbrukning, säkerhet etc följs. De är i dagsläget inte kopplade till rörliga ersättningar men ingår i en allmän bedömning.

Övriga frågor: Swedbank Roburs representant ställde också frågor på hållbarhetstema. Dels hur långt bolaget har kommit i utvärdering av leverantörer, dels hur de undersöker potentiella förvärv. Vd svarade att nytillkommande leverantörer måste skriva under på uppförandekoden. Äldre leverantörer kontrolleras allt eftersom. Vid förvärv görs en hållbarhetsöversyn som framför allt fokuserar på hur ledningen har drivit bolaget och naturligtvis också en miljööversyn.

Hur röstade Folksam: Folksam röstade för samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Övrigt: Borde kanske hålla tyst om detta, men bakverken som bjöds var fantastiska.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

#Dometic har stärkt internrevisionen av värdekedjan och haft global utbildningen i utbildning i uppförandekod. Ska gå med i Global Compact (tummen upp) #vd

Revisionen har särskilt fokuserat på goodwill och varumärken och hur värdena motiveras.

#Dometic välkomnar förarlösa lastbilar. De är inte nödvändigtvis hyttlösa, föraren kan sitta och äta i stället för att köra.

#Dometic inför långsiktigt incitamentsprogram i kontanter. Eftersom inga aktier är inblandade får stämman inte vara med och tycka till.