Rapport från årsstämma i AB Volvo 2017

Bolag: AB Volvo

Var: Konserthuset, GBG

När: 4 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av följande styrelseledamöter: Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Håkan Samuelsson, Helena Stjernholm, Carl-Henric Svanberg ordförande och Lars Westerberg.

Vad sa styrelseordförande:  

Ordförande berättade om händelser 2016 och den böter som bolaget tvingats betala på grund av EU-kommissionens konkurrensutredning beskrevt bistert men rättframt.  Volvos kassaflöde påverkades negativt  av boten  på 6,5 miljarder kronor. Även bolagets ersättningssystem togs upp och här menade ordföranden att detta var bra och ändamålsenligt.

Vad sa vd:

Vd intervjuades på scenen av en oberoende ekonomijournalist. Vd berättar om att Volvos kundnära sätt att arbeta gör det lättare att ställa om produktionen i takt med efterfrågan. Även här togs kartellfrågan upp och vd konstaterade att det i utredningen  inte är några enskilda personer utpekade som ansvariga. Vd framhöll att inga kunder lidit skada av konkurrenssamarbetet.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. I det aktieprogram som kommer föreslås här idag så ingår ett flertal mål som sätts årligen. Min fråga är om Volvo i de individuellt uppsatta målen har tagit med något som rör hållbarhet? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande:

Ordförande svarade att ersättningsmodellen i Volvo är inriktad mot förändringsarbete och att ingen koppling finns till hållbarhet. – Vi fokuserar på det finansiella utan att hållbarhet därför  är oviktigt Hållbarhet är inte lämpligt i ersättningssammanhang.

Hur röstade Folksam:

Folksam röstade för  samtliga  av styrelsensförslag till bolagstämman.

Övriga frågor: Flera aktieägare ställde frågor vid bolagsstämman om bolagets utveckling. Frågan om Volvos inblandning i en större kartell och de eventuella böter som kan tänkas belasta företaget diskuterades livligt.  Ett stort antal aktieägare tog upp frågor av olika karaktär rörande bland annat stöd till forskning, bolagsstyrningsrapportens omfattning, styrelsens sammansättning, elbussar försäljning i Botswana, omfattningen av styrelsens ersättning, ordförandens inställning till den globala uppvärmningen etc.  En aktieägare hade lämnat in ett antal enskilda förslag till årsstämman som rörde representation, affärsflyg, skatt, rörlig ersättning m m.

Tweets från årsstämman:    

En bra frihandel innebär att man har en god lokal närvaro med produktion och skattebetalning  

Vi jobbar med FN:s hållbarhetsmål genom trafiksäkerhet, hållbara städer och infrastruktur säger vd

Film med Självkörande lastbil som backar ut ur ett garage, kör undan grus

Hållbara transporter är ett framtidsområde som kommer att utvecklas starkt