Rapport från årsstämman i Saab

Bolag: Saab

Var: Annexet, Globen, Stockholm

När: 5 april

Antal närvarande personer: 287

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse och långsiktigt incitamentsprogram.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Marcus Wallenberg beklagade utvecklingen i världen mot mer protektionistiska åtgärder. Att knyta samman människor, teknik och företagande främjar trygghet och utveckling. Partnerskap är särskilt viktigt nu när teknikutvecklingen går allt snabbare och konkurrensen ökar. Han nämnde också mångfald och god affärsetik som förutsättningar för att bygga långsiktigt värde.

Vad sa vd: Håkan Buhske konstaterade att intresset för Saabs produkter fått ett uppsving de två senaste åren. Orderstocken vid årsskiftet var hela 108 miljarder kronor vilket gör att försäljningen kommer att öka under flera år framöver. Fokus på projektledning och genomförande ligger högst upp på hans agenda. Även han nämnde vikten av mångfald för att locka den kompetens som krävs och glädjande nog ökar intresset bland kvinnor för att jobba på Saab kraftigt. Han pratade också om att många platser i världen är otrygga och att det är viktigare än någonsin att vi står upp för alla människors lika värde och rätten att leva i säkerhet.

Jag önskar att fler skulle tala med varann för att hitta lösningar.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Saab gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade styrelseordförande: I Saab finns ingen kortsiktig rörlig ersättning, eftersom projekten är så långa. Vi har så många stora projekt som ska slutföras och implementeras så vi fokuserar på dessa mål i vårt prestationsprogram med särskilda projekt. Vidare måste vi upprätta lönsamheten framöver, det är också en del av hållbarhet. I allt vad vi gör sätter vi hållbarhet i centrum men hållbarhet har en bredare mening än i många andra företag. Vi har inte funnit sättet att koppla det till långsiktiga program, men det ingår förstås som en del i en allmän bedömning av prestation.

Övriga frågor:

Svenska Freds representant frågade som vanligt hur export till diktaturer är förenligt med visionen om alla människors lika värde. Vd svarade att det är viktigt med parlamentariskt utformade långsiktiga regler som avvägts i förhållande till Sveriges försvarsbehov. “Jag tycker att det är en bra balans i de val som är gjorda”, sade han.

Hur röstade Folksam: Folksam röstade för samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Övrigt: Saab har nolltolerans mot alla affärer som inte lever upp till god affärsetik. För varje affär skapas en loggbok med alla inblandade personer och transaktioner som ger spårbarhet dag för dag. 10.000 medarbetare – och styrelsen – har deltagit i en casebaserad utbildning i Ansvarsfulla affärer.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

Hållbara affärer i enlighet med internationell och nationell rätt är ett absolut krav för att kunna bygga värde. #Saab #ordf #öppningsanförande

Revisorerna har särskilt granskat kontroll och redovisning av långa kundkontrakt.

Och nu en film om investeringarna i ubåtstillverkningen i Karlskrona. Fokus på digitalisering av processer.

Aktiespararnas representant tycker att Bert Nordberg har för många styrelseuppdrag. Han är inte här och kan svara, han är på #SCA…

Ordf o vd lugnar aktieägarna: Bert Nordberg lägger ner ett stort engagemang i #Saab – hela nio dagar utöver styrelsemöten i Q1

Klart slut från #Saab, alla förslag gick igenom. Ingen vårdikt från stämmoordf Sven Unger idag.