Rapport från årsstämma 2017 Getinge

Getinges årsstämma 2017

Bolag: Getinge

Var: Tylösand

När: 29 mars

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge,  Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern
samt nyvaldes Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos.

Vad sa styrelseordförande:  

Att styrelsen vill ha en dialog med bolaget och medarbetarna – Vi jobbar med förtroende men fokuserar på att följa upp.

Vad sa vd:

Tf Vd berättade att 2016  varit ett år av fyllt av förändringar, utmaningar och vikande försäljning. Förändringsarbetet ska få bolaget på rätt kurs igen. Han nämnde också att ledningen har lagt stor energi på att få ordning på de problem som bolaget haft med U.S. Food and Drug Administration FDA.  En genomgång gjordes också av den kommande avknoppningen av Patient & Post-Acute Care som ett eget nytt noterat bolag.  Arjo ska det nya bolaget heta.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning.  I de Ersättningsriktlinjer som föreslås stämman uppges att den rörliga lönedelen kan uppgå till 70 procent av grundlönen för de ledande befattningshavarna.  Den rörliga lönen baseras på dels utfallet i det egna ansvarsområdet, dels individuellt uppsatta mål. Min fråga är om Getinge i de individuellt uppsatta målen har tagit med något som rör hållbarhet? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande:

Vi talar även mycket om hållbarhet i styrelsen, mycket diskussioner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Här ingår hållbarhet även om det inte är uttalat i form av mål.

 

Hur röstade Folksam:

Folksam röstade för  samtliga förslag till bolagstäman

 

Övriga frågor: Flera aktieägare ställde frågor vid bolagsstämman om bolagets utveckling. Bolagets nya vd Mattias Perjos presenterades också vid stämman.

Folksams representant fick dessvärre följa senare delarna av stämman på distans då hen blev opasslig.

Tweets från årsstämman:    

600 revisorer i 36 länder – revision är en stor apparat 🐝

Ordförande i 🐝inleder med att presentera styrelsen och koncernledningen lite som ett upprop vid skolavslutning

En ny 🐝säng för överviktiga, tar upp till 400 kg