Rapport från årsstämma i SKF

Bolag: SKF

Var: Kristinedal, Göteborg

När: 29 mars

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.

Vad sa vd: Vd talade stolt om hur SKF nu växer igen, vilket det inte gjorde när han tillträdde. Marknaden har vänt. Han talade sedan en hel del om hållbarhet och hur det är detsamma som lönsamhet. Digitalisering var också ett ämne han verkade tycka om att tala om. “Varför skulle man vilja jobba på Google om man kan jobba på SKF?”, sa han.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om SKF gör detta idag? Om inte, skulle SKF kunna göra det i framtiden?

 

Vad svarade vd: 

Jag vill hävda med bestämdhet att det gör vi. Det är helt integrerat och ett måste för vår lönsamhet. Sen har vi kanske inte en rörlig ersättning om vi når målet eller ej, jag kommer ändå se till att nå det. Man jobbar för en passion, inte bara för att få ersättning.

 

Vad svarade ordförande:

Vi talar även mycket om hållbarhet i styrelsen, mycket diskussioner. Det är mer än CO2-mål, det handlar även om arbetsmiljö och annat. Sen är frågan om mål eller inte, det viktiga är att arbeta med ständiga förbättringar. Det har varit otroligt lönsamma investeringar att investera i hållbarhet. Väldigt, väldigt lönsamt.

 

Hur röstade Folksam:

Folksam röstade nej till det föreslagna incitamentsprogrammet med följande motivering:

Det här programmet är i stort sett oförändrat från tidigare år. Vi har röstat emot det förut och skälen är de samma den här gången. De prestationsmål som satts upp är okända, det finns inget tak för hur hög kostnaden för programmet kan bli vilket skapar en risk för oss aktieägare. Att tilldelningen av aktier är gratis tar även bort den ekonomiska risken för deltagarna och de incitament som den annars skulle tillfört. Därför röstar vi nej till förslaget och jag skulle vilja ha det till protokollet.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om IT-säkerhet, hållbarhet och handelsavtal. Vd svarade att det är som med hållbarhetsarbetet som med katolska kyrkan, det ser likadant ut överallt. Ang handelsavtal och Brexit så hänvisade vd till ett möte han nyligen haft med Cecilia Malmström vars pappa varit “långvägare i SKF”.

Tweets från årsstämman:

“Vd kommer rätt snabbt in på hållbarhet. “Hållbarhet är en förutsättning för att tjäna pengar”, säger han #skf

“Försäljningen av Beyond Zero-produkter ökade m 16 procent förra året, säger vd #skf o berättar om nya klimatmål till 2025″

“Vd: “varför skulle man vilja jobba på Google när man kan jobba på #skf?””

/Emilie Westholm