Rapport från årsstämma i Handelsbanken

Bolag: Handelsbanken

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm

När: 29 mars

Antal närvarande aktieägare: 1 593

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Pär Boman redogjorde kort och formellt om styrelsens arbete under 2016.

Vad sa vd: Anders Bouvin, som blev vd i augusti i fjol men har 32 år i banken bakom sig, började med att säga att det varit en omtumlande tid för honom personligen, men inte för banken. Budskapet var att det finns en stark samsyn inom banken om hur den ska drivas och däribland finns den decentraliserade organisationen och de lokala bankkontoren som en viktig beståndsdel. Det leder till bättre beslut, inte minst kreditmässigt.
Samtidigt ville han förmedla att banken inte står still. Kunden vill träffa banken både digitalt och på de lokala bankkontoren. Att lyssna på kunderna har hjälpt oss att fatta kloka beslut, sade han.

Han beskrev också att hållbarhet är en naturlig del i Handelsbanken:

Man ska vara en tillgång för samhället, inte en belastning.
Även i dåliga tider ska Handelsbanken vara en del av lösningen, inte en del av problemet.

Vad frågade Folksam: Handelsbanken har en policy för hållbarhet som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, penningtvätt samt skatt. Handelsbanken ska integrera finansiell, social och miljömässig hållbarhet i hela sin affärsverksamhet. Många företag vittnar om att en framgångsfaktor är att sätta mål på relevanta hållbarhetsområden och vissa kopplar även rörlig ersättning till dessa för att ytterligare understryka vikten. Kan vd beskriva hur banken arbetar med hållbarhetspolicyn implementeras och följs upp? Finns kvantifierbara mål på vad som ska uppnås? Kan rörlig ersättning kopplad till dessa vara en möjlighet i framtiden?

Vad svarade vd:

Vi mäter och följer upp och benchmarkar mot konkurrenter och följer upp våra förbättringar jämfört med tidigare år. Rörliga ersättningar har vi knappt alls i Handelsbanken, så det tror jag däremot inte.

Övriga frågor: Som vanligt var det en hel del frågor om nedläggningar av kontor och kontanthantering. Vd ville inte svara på om ett visst kontor gått med förlust och underströk bestämt att kontanthantering inte är lönsamt.

Det kom också frågor om hur bankens verksamhet i Storbritannien påverkas av brexit. Inte alls, var svaret.

Övrigt: Inga flashiga bilder eller filmer, bara dagordningens punkter projicerades på duken

Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

Med våra stabila finanser kan vi låna ut paraplyer när regnet står som spön i backen. #vd

vd tycker det är bra att vara en stor skattebetalare men ger regeringen en känga för resolutionsavgiften

En aktieägare oroar sig för att det kan bli förbjudet att föra över vinster från UK till Sverige.

En annan undrar varför Fredrik Lundberg inte tagit timeout från styrelsen pga mutmisstankarna. Ordf svarar att hans insatser är viktiga.

Aktien är alldeles för billig svarar vd på frågan om varför aktien gått ner de senaste två åren. Men han kan inte förklara varför.

En aktieägare vill sänka styrelsearvodet med 10% o skänka till välgörenhet i s f att gåvor till Radiohjälpen tas från aktieägarnas pengar.