Rapport från årsstämma i Ericsson

Bolag: Handelsbanken

Var: Kistamässan, Stockholm

När: 29 mars

Antal närvarande aktieägare: 538, det var 82 färre än förra året.

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse samt ett nytt långsiktigt incitamentprogram.

Vad sa vd: Börje Ekholm, som tillträdde för drygt två månader sedan, höll ett långt anförande där han bland annat talade ganska mycket om att bolaget inte levt upp till aktieägarnas förväntningar, att många problem beror på oförmåga att förändras i takt med marknaden. Men, det finns en enorm potential som nu ska tas till vara med den nya strategin som presenterats dagen innan. Det är i 5g och sakernas internet som möjligheterna finns. Här krävs inte bara teknisk utveckling utan även utveckling av affärsmodeller som gör att Ericssons kunder, operatörerna, kan tjäna pengar på de tjänster de levererar sina kunder.

Vi ska fokusera där vi kan och måste bli nummer 1.

På hållbarhetstemat koncentrerade han sig på affärsetik och de påståenden om korruption i bolaget som förekom förra året. Han berättade att externa experter tillsatts för att granska uppförandekoder och regelefterlevnad. Enligt dessa har Ericsson ett ovanligt robust antikorruptionsprogram, men det finns mer att göra. Han är helt fast besluten om nolltolerans mot korruption.

Vad frågade Folksam:  En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en avgörande roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Ericsson gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande/vd: Leif Johansson sade att kanske finns det nu för första gången aktieägare som vill ha hållbarhetsmål. Styrelsen har övervägt det och det ska övervägas igen. Hittills har aktieägare i världen velat ha väldigt tydliga och mätbara finansiella mål. Men efter kritik mot tidigare program föreslås nu bara mål som relateras till aktiens avkastning.

Börje Ekholm tillade att hållbarhet är ett väldigt viktigt område och som framgår av hållbarhetsrapporten mäter bolaget det på många sätt. Om hållbarhet genomsyrar hela verksamheten kommer det att avspeglas i aktiekursen över tiden och på så sätt finns det implicit koppling till hållbarhet i programmen.

Övriga frågor: Vd fick en del frågor om de stora  aviserade nedskrivningarna på 7-9 miljarder kronor relaterade till kundprojekt. Borde inte revisorerna ha sett det innan? Nej, inte enligt vd. Det handlar om komplexa kundkontrakt där det har framkommit nu att vissa projekt kanske inte ger de intäkter man trott eller kostar mer än man trott.

Övrigt: Folksam röstade emot det långsiktiga incitamentsprogrammet eftersom det kan ge väldigt hög intjäning medan prestationskraven inte är helt igenom stringenta.  98,1% av rösterna var dock för förslaget.

Folksam röstar också för ett aktieägarförslag om samma röstvärde för alla aktier. Förslaget accepteras av 23% av rösterna (förmodligen från de röstsvagaste).

Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

Revisorn säger att det finns känsliga delar inom media goodwillposten. Var det den som skrevs ner igår?

De flesta människor på planeten har i dag mer än ett mobilabonnemang. #vd

Problem beror till stor del på interna faktorer. Vi har blivit för komplexa och det gör oss långsamma. #vd

Viktigt också hur man gör affärer. #Ericsson har tydlig affärsetisk kod. 86 personer har fått lämna senaste året pga det. #vd

Filibustern har också tagit sig till Kista. Jämför att jobba på Ericsson med att resa med Titanic.

Besviken aktieägare hoppas att det finns en dold agenda och att #Ericsson visst ska säljas till Cisco. Ordförande dementerar åter.

“Man blir lite ledsen när man landar på Arlanda och möts av att en konkurrent har stora reklamskyltar där.” #vd