Rapport från årsstämma i Castellum 2017

Bolag: Castellum

Var: Chalmers, Göteborg

När: 23 mars

Antal närvarande aktieägare: 356 – betydligt fler än förra året

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Hela styrelsen, med fyra kvinnor och tre män, återvaldes.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Charlotte Strömberg ägnade en stor del åt hållbarhet. Hon förklarade att det är ett begrepp måste fyllas med innehåll för att bli begripligt. “Vi pratar inte om uppoffringar”, sade hon: Det skapar lönsamhet på kort och lång sikt; det skapar konkurrenskraft. Kort sagt: “Det är en genväg till våra finansiella mål och aktieägarvärde.” Hon berättade också om hur bolaget mappats mot FN:s 17 utvecklingsmål och att fokus främst ligger på mål 7, 11, 12, 13, 15.*

Vad sa vd: Henrik Saxborn pratade också om hållbarhet och lyfte framför allt fram bolagets lärlingsprogram. Han pratade också om de stora trenderna urbanisering och digitalisering och hur det skapar förutsättning för lönsamma och hållbara affärer. Det handlar om att arbetsplatser och transportströmmar förändras och att bolaget ska verka för att man ska kunna promenera på gatan utanför husen, man ska kunna handla, fika och vara trygg.

När vi träffas om ett år tror jag att vi kommer att prata om digitalisering, framtidens kontor, synen på arbete och hur det påverkar Castellum.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Castellum gör detta idag? Om inte, skulle Castellum kunna göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande: 

Där vi står idag, är mitt budskap att hållbarhet är så ohyggligt många olika saker, det har 40-50 olika dimensioner. Det är vår fasta övertygelse att om vi gör rätt där, ger det bra avkastning och därmed vävs det in i den finansiella utvecklingen som vi mäter mot. Varje person kanske inte ska ha mer än tre mål, och det kan bli snedvridet om ett av dessa är ett specifikt hållbarhetsmål, men jag tar med mig frågan.

Övriga frågor: Folksam följde också upp förra årets fråga om hur den nya uppförandekoden för leverantörer ska implementeras och följas upp. Vd sade att implementation pågår men inte är färdig ännu och önskade få komma tillbaka till frågan nästa år. “Det verkar vara en hållbar fråga”, konstaterade stämmans ordförande Sven Unger.

Aktiespararnas representant och en enskild aktieägare ställde frågor runt de kostnader för transaktioner som uppstått under 2016. Även säljarna av Norrporten fick stå till svars för varför de krävt att Castellums nyemission i samband med förvärvet skulle vara garanterad.

En aktieägare undrade om ett högt transaktionstempo blivit ett självändamål och en annan tyckte att bolaget delar ut för mycket till ägarna. Vd försäkrade att han som fastighetsmänniska i grund och botten aldrig vill sälja ett hus. Angående utdelningen tackade han för det visade förtroendet men ville inte diskutera frågan ytterligare.

Övrigt: Ordförandes och vd:s anföranden var uppskattade, men den varmaste applåden fick ändå stämmoordföranden Sven Unger, som avslutade stämman med en egenskaldad vårdikt.

Tweets från @Etikkatten på årsstämman:

#Castellum har fått många nya aktieägare senaste året och rekordmånga kommer till stämman. Så i år får vi hålla till godo med wrap.

“Hållbarhet är som en lök – det finns alltid ett nytt lager att ta sig an” – ordf Charlotte Strömberg stämmoanförande

Vd visar bild på alla 400 anställda (eller är det 360?) i sitt anförande och berättar vad de nya i koncernledningen gör

Ordf Charlotte Strömberg takcar för frågan om hålbarhetsmål som underlag för rörlig ersättning och tar med sig den

 

* Hållbar energi för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen, Ekosystem och biologisk mångfald.