Seminarium: bonusprogram kan påverka företag att arbeta hållbart

Av Sara Svennung

I torsdags bjöd Folksam in till ett seminarium om hur bonussystem kan motivera företagsledare och medarbetare att arbeta hållbart. Carina Lundberg Markow och hennes medarbetare på Ansvarsfullt ägande från kapitalförvaltningen stod bakom mötet.

​​​Ordet “bonusar” förknippas ibland med giriga företagsledare som pumpar ut mycket pengar från sin arbetsgivare, utan att det finns ett tak för hur mycket de kan ta ut. Men det går att skapa bonussystem som inte bara är kopplade till finansiell utveckling utan även bidrar till att företaget arbetar mer hållbart och skapar förtroende hos de anställda.

I torsdags gavs ett prov på hur det kan fungera, vid ett seminarium vars tema var “Bör hållbarhetsmål kopplas till bonus?”. Arrangörer var Ansvarsfullt ägande från kapitalförvaltningen i Folksam.

Syftet med seminariet var att utifrån tre olika synvinklar lyfta frågan kring hur bonusprogram kan ge ledande befattningshavare i företag motivation att arbeta med hållbara och etiska frågor. Carina Lundberg Markow berättade hur Folksam resonerar ur ett ägarperspektiv. Håkan Broman är chefsjurist på NCC och visade hur byggbolaget, som ett av få svenska börsnoterade företag, infört ett långsiktigt prestationsprogram där belöningen är kopplad till antalet olyckor i organisationen.​ Andreas Lauritzen, Novare Pay & Pension Consulting, är specialist på incitaments- och ersättningsfrågor, och han diskuterade hur den här typen av nya ersättningsprogram kan utformas.

Seminariet hölls i hörsalen, hos Folksam i Skanstull, och i publiken fanns företrädare för institutionella ägare och fonder. Investor relations-ansvariga och andra representanter från företag, som vill hämta inspiration för sina bonusprogram, fanns också representerade.

Folksam positivt till bonussystem

Seminariets moderator Juha Hartomaa, ansvarig för Investor Relations i Folksam, inledde med att upplysa om att Folksam äger aktier i 50 svenska börsbolag. Under våren ska Ansvarsfullt ägande besöka alla dessa företags bolagsstämmor och som storägare har vi makt att påverka.

Carina Lundberg Markow berättade att huvudfrågan som Folksam kommer att lyfta vid stämmorna i år handlar om just bonusersättningar. Hon delar inte den bild som media ibland målar upp, att det är något för de giriga, utan menade att det finns en poäng med att ha dem.

– Bonus kan vara ett sätt att göra verksamheten bättre för hela bolaget. Det kan vara ett instrument för att styra verksamheten åt ett visst håll. Man kan komma åt sådant som är svårt att styra med det vanliga organisatoriska regelverket.

Carina berättade att bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor som till exempel miljö, anti-korruption och etik, ofta har väl fungerande belöningssystem åt de anställda. Enligt en undersökning som gjorts bland svenska investerare har ungefär tio procent valt att koppla bonussystem till hållbarhet. Ofta är det mindre företag, framför allt i IT-branschen, som använder sig av dem för att minska företagets energiåtgång och få medarbetarna att resa klimatsmart. Men även Ericssons vd, Börje Ekholm, har haft ett jämställdhetsmål för sin kortsiktiga bonus: att öka antalet kvinnor i ledande befattning.

– Vi tror att ersättningsfrågorna kommer att bli i ropet igen. Efter finanskrisen fanns det inte så mycket att fördela men nu tror vi att det kommer att bli förslag på att höja styrelsearvodena ordentligt. Vår käpphäst är att där ska finnas ett tak. Det får inte vara system som ska vara hur stora eller kostsamma som helst och det ska vara en tydlig koppling till företagets utveckling. Om det klirrar i kundernas kassa, då gör det inget om det klirrar i några direktörers kassa också, avslutade Carina.

Håkan Broman från NCC

Håkan Broman från NCC

I NCC:s bonusprogram har medarbetarnas välmående hög prioritet

Håkan Broman tog vid och bad publiken att vara uppmärksam eftersom vad som nu skulle hända var ovanligt: en medelålders man, jurist och hög chef, skulle prata – hör och häpna – hållbarhetsfrågor.

Håkan berättade att NCC endast har två mål i sitt belöningsprogram – öka lönsamheten och minska olyckorna. Ingen i NCC får utfall om antalet arbetsplatsolyckor bland de anställda överstiger en viss nivå.

– När vi ska rekrytera nyckelpersoner ser vi att intresset för att arbeta för oss är stort, tack vare den målsättningen. Det gäller till och med jurister.

Håkan visade att olycksfallen bland medarbetarna har gått ner med hälften på fyra år. Bonusprogrammet är en av förklaringarna men man har även arbetat mycket med förebyggande arbete. Till exempel har NCC utvecklat ett nytt material till arbetarnas skor som minskar risken för att de slinter och skadar sig.

NCC:s nya skor

NCC:s nya skor visades under seminariet i Folksams hörsal

Trots att NCC ännu inte uppnått sin målsättning fullt ut har det haft positiva effekter för yrkesarbetarna.

– Arbetarna tycker att cheferna bryr sig. De måste bry sig, både av humana skäl, men även för att deras ekonomi påverkas av det.

Framöver tror Håkan att andra mätbara hållbarhetsmål kan påverka bonusen. Att spara in på material och spill kan vara en sådan parameter.

Expertens utlåtande om hållbara ersättningsprogram

Slutligen berättade Andreas Lauritzen från Novare Pay Consulting om det svenska ersättningssystemet i förhållande till andra länder.
– Svenska vd:ars nettolöner är låga i ett internationellt perspektiv men folk accepterar det. Direktörerna drar inte från Sverige för att de kan få högre lön någon annanstans.
Andreas tyckte att det är absurt att många vd:ar har rörlig lön som baseras på kortsiktiga resultat. En ny trend visar dock på en vändning – allt fler vd:ar måste ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv för att få ut sin bonus.
– Jag önskar att bolagen bli mer tydliga med hur deras bonussystem fungerar och hur de påverkar medarbetarna att arbeta åt ett visst håll. De behöver ställa sig frågan vad det innebär för företaget på längre sikt, avslutade Andreas.
Juha Hartomaa, IR-ansvarig Folksam, Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Håkan Broman, NCC, Andreas Lauritzen, Novare Pay Consulting

Medverkande vid seminariet: Juha Hartomaa, IR-ansvarig Folksam, Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Håkan Broman, NCC, Andreas Lauritzen, Novare Pay Consulting