Årsstämma Elekta 2016

Elekta

Var: Moderna museet, Stockholm

När: 1 september

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Hela styrelsen, bestående av sex män och tre kvinnor, omvaldes. De får inte mer betalt än i fjol, något som motiverades med den svaga resultatutvecklingen.

Vad sa vd: Den alldeles färska vd:n Richard Hausmann tog tillfället i akt att presentera sig för aktieägarna på ett ovanligt personligt sätt. Illustrerat med fotografier ur familjealbumet berättade han hur berikande det har varit att jobba i olika länder och världsdelar, inte minst i Kina, och att han aldrig övergivit kärleken till gamla folkabubblor.

Han var tydlig med sin fascination för MR-området och visade hur man genom användning av rörliga bilder kan optimera strålknivens precision.

Trots att antalet cancerdrabbade växer snabbt är marknaden för cancerbehandlingar trög. En stor utmaning är att det finns för få utbildade personer som kan använda systemen. För framtiden behövs mer artificiell intelligens byggas in i systemen så att de kan användas av mindre specialiserade läkare. Särskilt i avlägsen landsbygd, som i Kina, kan mycket vinnas om expertis kan centraliseras.

Vad sa ordförande: Laurent Leksell beskrev världsmarknaden 2014-2015 som “en perfekt storm”, då verkligheten efter finanskrisen hann ikapp cancervården, samtidigt som geopolitik raserade markander i Ryssland, Ukraina och Mellanöstern och övergången till “Obamacare” gav stillestånd i USA.

Vad frågade Folksam: Hur ser ni på att utöka er rapportering om resultatet av ert hållbarhetsarbete? Har ni övervägt att underteckna FN:s Global Compact, inte bara följa dess principer?

Vad svarade bolaget:  Laurent Leksell underströk att detta ligger högt på agendan. Sedan ett år arbetar bolaget med en process som ska förstärka organisationen på detta område. Nästa år kommer en mycket mer heltäckande rapport, som inte bara tar upp compliancefrågor (såsom uppförandekoder) utan även sociala aspekter. Elekta kommer också att berätta mer om de samarbeten bolaget har med bl a Swedfund, t ex byggandet av ett cancersjukhus i Ghana.

Gällande Global Compact sa han att de tittar på att formalisera det. Det är en kort startsträcka eftersom man redan arbetar i linje med detta.

Andra frågor: En aktieägare påpekade den totala bristen på kvinnor i koncernledningen. Laurent Leksell svarade att mångfaldsfrågorna ligger på styrelsens bord. När det gäller nationaliteter är mångfalden i bolaget mycket stor. Könsfördelningen är förhållandevis bra för ett ingenjörsbolag och förbättras stadigt. Det gäller dock bara upp till nivån under koncernledningen och detta måste ändras.

Vi är inte nöjda med könsfördelningen högre upp i hierarkin.

Övrigt: Aktiespararna röstade för ett förslag från en aktieägare om representation för mindre aktieägare i styrelse och valberedning. Detta vann dock inget gehör bland övriga närvarande.

Tweets från stämman:

Utländska fonder som röstar nej via ombud, vad vill de egentligen? Frågan från en aktieägare förblir obesvarad. #Elekta #årsstämma

Bristen på utbildad personal i cancervården kommer att hämma marknadstillväxt på lång sikt, bortom 2030 #Elekta #årsstämma #styrelseordf

@etikkatten