Vilka är riskerna och möjligheterna med grön finansiering?

13650547_10155655686141959_87612687_n

Vad: Seminarium i Almedalen arrangerat av Sparbankernas Riksförbund och Nordiska Investeringsbanken (NIB, med säte i Helsingfors, ägs av de nordiska och baltiska länderna tillsammans)

När: 8 juli

Medverkande: Carina Lundberg Markow, Folksam, Bo Lundgren, styrelseordförande Sparbankernas Riksförbund, Thomas Wrangdahl, vice vd, Nordiska Investeringsbanken, Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör. Moderator: Annika Nelson Berg, Sala Sparbank.

Gröna obligationer är ett relativt nytt fenomen som innebär att t ex en utvecklingsbank, en kommun eller ett företag lånar upp pengar till miljöförbättrande projekt genom att sälja obligationer.

Vad sa Folksam: Carina Lundberg Markow inledde med att konstatera att efterfrågan bland investerare på gröna obligationer har exploderat efter Parismötet. Området är i sin linda och det finns inga enhetliga regler för vad som kan kallas en “grön” eller “hållbar” obligation eller hur man ska utvärdera resultaten.

Innan vi gör en sådan investering måste vi fråga oss om projekten är så spetsiga som vi önskar.

Även Folksam är med och finansierar gröna projekt på detta sätt. Folksam kan dock inte gå in i investeringar med för hög riskprofil. De obligationer som inte har ett tillräckligt högt kreditbetyg kan vi därför inte investera i.

Vi hade älskat statligt garanterade gröna obligationer.

Vad sa andra panelister:

Thomas Wrangdahl påpekade att NIB:s obligationer har högsta kreditbetyg. Eftersom intresset för gröna obligationer är så stort så kommer det att innebära att det blir billigare att låna upp pengar till gröna än “bruna” projekt. 40 procent av NIB:s finansiering går till projekt som bedöms som “excellenta eller goda” ur miljösynpunkt av bankens egna miljöspecialister,

Maria Wetterstrand har ingått i regeringens analysgrupp för grön omställning och konkurrenskraft. Den föreslår bl a att det inrättas en grön investeringsbank på svensk eller nordisk basis och att staten kan bli en mer aktiv aktör genom att ta ansvar i sina egna investeringar och upphandlingar.

Hon menade att det är en ny trend att man pratar om finansiering i Almedalen. För att vi ska nå hållbarhetsmålen är den lokala drivkraften viktigast. Fler och fler kommuner börjar ställa hållbarhetskrav på dem som förvaltar pensioner och kapital och näringslivet vill att man ska ställa högre miljökrav.

Bo Lundgren berättade hur de lokala sparbankerna jobbar genom att alltid inkludera en hållbarhetsanalys vid kreditgivning. Sparbanker kan medverka till grön omställning genom att låna ut till projekt med bra miljöprofil i samarbete med t ex kommuner eller fastighetsägare. Överskott från rörelsen kan också användas för mikrofinansiering.

Övrigt: NIB firar i år 40 år. Med anledning av detta har f d riksbankschef Bengt Dennis berättat dess historia i en kortfattad skrift.